Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inventering av undervattensväxter i Tyresån

Flytbladsvegetation. Foto: Maya Miltell
Flytbladsvegetation. Foto: Maya Miltell
Åtgärd TEMA.3.1.1.7.11

Under 2009 inventerades vattenväxter (makrofyter) i 30 av Tyresåns sjöar. Magelungen och Drevviken ingick i inventeringen. Resultatet kommer att användas för att uppdatera statusklassningen av vattenförekomsterna enligt vattendirektivet. För Magelungen och Drevviken gäller även efter de nya inventeringsresultaten ”Måttlig status” med avseende på vattenväxter. Rapporten med inventeringsresultat kan laddas ner från länken nedtill.

Inventeringen finansierades till hälften av Tyresåns vattenvårdsförbund och till andra hälften med medel från Regionplanekontorets miljöbidrag.

Läs mer om Tyresåns vattenvårdsförbund på www.tyresan.se, se länk nedtill.