Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Judarn

Soligt skogslandskap
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.3.5
Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd och utvärderad

0

Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd och utvärderad

2012

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen, Olovslundsskolan

Genomförd

1

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen

Genomförd

2

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

3

Genomförd
Upprustning av gångväg runt Judarn

Genomförd

2008

Bromma stadsdelsförvaltning