Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bevarande av träd och död ved

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

Död ved ska i största möjliga mån ligga kvar.

Förutom groddjur gynnas även andra djur av att det finns död ved i sjön. Den döda veden varierar bottenprofilen och ger varierande livsmiljöer för bottenfauna och fisk.

Enligt skötselplanen för naturreservatet ska träd i fuktlövskogen bevaras och inte avverkas, undantaget om avverkning sker i syfte att motverka att skogen utvecklas mot bland- och granskog.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2021-05-24