Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Informationsinsats koloniområde

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

Informationsinsatsen bör omfatta råd om hur, vad och när man gödslar.

För att minska läckaget av näringsämnen från de kolonilotter som är belägna inom tillrinningsområdet skulle odling behöva ske utan tillsättning av gödsel. Informationsinsatser om Kyrksjöns status och påverkan från näringsämnen skulle kunna bidra till att mindre gödsel används. Odling bör även ske utan bekämpningsmedel eftersom det kan sprida föroreningar till sjön.

Resultat från utredningsåtgärden "Fortsatt övervakning av ammoniak" utgör underlag för föreslagen informationsinsats.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2021-05-24