Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fortsatt övervakning av ammoniak (LÅP)

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

För att med större säkerhet bedöma hur ammoniak påverkar Kyrksjön behöver bedömningen baseras på fler mätvärden. Ammoniumkväve, pH och temperatur mäts sedan 2016 i Kyrksjön och fortsatt mätning behövs för ett bättre underlag för utvärdering. Baserat på framtida resultat från miljöövervakningen av ammoniak och säkrare statusklassning bör eventuellt en utredning utföras för att identifiera källor och möjliga åtgärder i avrinningsområdet.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-01-30