Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utredning angående PFOS och PFAS (LÅP)

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

Förhöjda halter av PFOS och PFAS är ett regionalt problem. I Kyrksjön behöver halten PFOS minska med 5 % för att nå det tillåtna gränsvärdet för god status. Vidare utredning skulle därför behövas för att identifiera källor och möjliga åtgärder i avrinningsområdet för att förhindra spridning av PFOS.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-05-24