Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utvärdering av syrgasförhållanden (LÅP)

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

En utvärdering av syrgasförhållanden skulle medföra ett bättre kunskapsunderlag för bedömning av tillståndet i sjön. Resultaten av utredningen kan bidra till ökad förklaring till de förhöjda ammoniakhalterna samt den måttliga till otillfredsställande statusen för fisk, makrofyter och bottenfauna.

Under sommaren är Kyrksjöns vatten vanligen väl omblandat. Nuvarande klassning hög status är baserad på syrgasförhållanden under sensommaren, utifrån mätvärden i Kyrksjöns bottenvatten i augusti år 2017-2019. Vid tidigare utvärdering av sjöns miljötillstånd under 1990-talet har syrgasförhållandena visat på att syrebrist är vanligt under vintern och svavelväte har förekommit i hela vattenmassan.

Om utredningen indikerar på periodvisa syrefria bottnar och bildning av svavelväte kan en framtida åtgärd vara att lufta bottenvattnet genom installation av luftningsaggregat. Dock behövs ytterligare kunskapsunderlag innan potentiella åtgärder kan föreslås.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-05-24