Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Upprustning och underhåll av bryggor

Åtgärd TEMA.3.1.28.5.1

Underhåll av bryggor för att bibehålla rekreativa värden. Kyrksjön har inget officiellt strandbad, någon provtagning av badvattenkvaliteten sker ej. Bad sker på egen risk, vilket framgår av skyltning vid de två bryggorna.

Resultat

Under 2007 genomfördes en upprustning av den stora bryggan på sjöns NÖ sida av Trafikkontoret. Skyltar upplyser allmänheten om att badvattenkvaliteten ej kontrolleras av Miljöförvaltningen. Stockholm Vattens ordinarie vattenkvalitetmätningar visar dock att bakteriehalterna är låga i sjön vilket innebär att vattnet klassas som tjänligt för bad.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2008-02-25