Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.4.2.5

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)

0

Drevviken

1983

9,2

1

Drevviken

1984

9,0

2

Drevviken

1985

9,1

3

Drevviken

1986

8,5

4

Drevviken

1987

8,5

5

Drevviken

1988

8,4

6

Drevviken

1989

8,6

7

Drevviken

1990

8,6

8

Drevviken

1991

8,2

9

Drevviken

1992

8,5

10

Drevviken

1993

8,2

11

Drevviken

1994

8,3

12

Drevviken

1995

8,3

13

Drevviken

1996

8,6

14

Drevviken

1997

9,2

15

Drevviken

1999

9,2

16

Drevviken

2000

8,9

17

Drevviken

2001

8,1

18

Drevviken

2002

8,2

19

Drevviken

2003

8,2

20

Drevviken

2004

8,8

21

Drevviken

2005

8,5

22

Drevviken

2006

8,9

23

Drevviken

2007

8,5

24

Drevviken

2008

8,5

25

Drevviken

2009

8,5

26

Drevviken

2016

8,3

27

Drevviken

2017

8,2

28

Drevviken

2018

8,4

29

Drevviken

2019

8,5

30

Drevviken

2020

8,8

31

Drevviken

2021

8,5

32

Drevviken

2022

8,5

33

Drevviken

2023

8,2

34

Flaten

1982

8,8

35

Flaten

1983

8,7

36

Flaten

1984

8,6

37

Flaten

1985

8,6

38

Flaten

1986

8,5

39

Flaten

1987

8,6

40

Flaten

1988

8,5

41

Flaten

1989

8,6

42

Flaten

1990

8,6

43

Flaten

1991

8,6

44

Flaten

1992

8,6

45

Flaten

1993

8,7

46

Flaten

1994

8,8

47

Flaten

1995

8,8

48

Flaten

1996

8,5

49

Flaten

1997

8,5

50

Flaten

1998

8,6

51

Flaten

1999

8,8

52

Flaten

2000

8,8

53

Flaten

2001

8,6

54

Flaten

2002

8,6

55

Flaten

2003

8,5

56

Flaten

2004

8,5

57

Flaten

2005

8,4

58

Flaten

2006

8,4

59

Flaten

2007

8,4

60

Flaten

2008

8,4

61

Flaten

2009

8,5

62

Flaten

2016

8,2

63

Flaten

2017

8,2

64

Flaten

2018

8,3

65

Flaten

2019

8,4

66

Flaten

2020

8,3

67

Flaten

2021

8,3

68

Flaten

2022

8,2

69

Flaten

2023

8,2

70

Görväln

2019

8,1

71

Görväln

2020

8,1

72

Görväln

2021

8,0

73

Görväln

2022

8,0

74

Görväln

2023

8,0

75

Judarn

1982

8,0

76

Judarn

1983

8,0

77

Judarn

1984

7,8

78

Judarn

1985

7,6

79

Judarn

1986

7,6

80

Judarn

1987

7,9

81

Judarn

1988

7,9

82

Judarn

1989

8,1

83

Judarn

1990

8,0

84

Judarn

1991

7,9

85

Judarn

1992

7,9

86

Judarn

1993

7,8

87

Judarn

1994

7,8

88

Judarn

1995

7,8

89

Judarn

1996

7,9

90

Judarn

1997

8,0

91

Judarn

1998

7,9

92

Judarn

1999

7,9

93

Judarn

2000

7,9

94

Judarn

2001

7,9

95

Judarn

2002

8,0

96

Judarn

2003

8,1

97

Judarn

2004

8,1

98

Judarn

2005

8,0

99

Judarn

2006

8,0

100

Judarn

2007

8,0

101

Judarn

2008

8,0

102

Judarn

2009

8,0

103

Judarn

2010

8,0

104

Judarn

2011

8,0

105

Judarn

2016

8,2

106

Judarn

2017

8,2

107

Judarn

2018

8,1

108

Judarn

2019

8,1

109

Judarn

2020

8,1

110

Judarn

2021

8,1

111

Judarn

2022

8,1

112

Judarn

2023

8,0

113

Kyrksjön

1982

8,2

114

Kyrksjön

1983

8,4

115

Kyrksjön

1984

8,2

116

Kyrksjön

1985

8,0

117

Kyrksjön

1986

8,0

118

Kyrksjön

1987

8,1

119

Kyrksjön

1988

8,2

120

Kyrksjön

1989

8,3

121

Kyrksjön

1990

8,5

122

Kyrksjön

1991

8,4

123

Kyrksjön

1992

8,2

124

Kyrksjön

1993

8,0

125

Kyrksjön

1994

8,1

126

Kyrksjön

1995

8,0

127

Kyrksjön

1996

8,1

128

Kyrksjön

1997

8,1

129

Kyrksjön

1998

8,0

130

Kyrksjön

1999

8,0

131

Kyrksjön

2000

7,9

132

Kyrksjön

2001

8,1

133

Kyrksjön

2002

8,1

134

Kyrksjön

2003

8,1

135

Kyrksjön

2004

7,9

136

Kyrksjön

2005

7,9

137

Kyrksjön

2006

7,9

138

Kyrksjön

2007

8,1

139

Kyrksjön

2008

8,2

140

Kyrksjön

2009

8,2

141

Kyrksjön

2010

8,3

142

Kyrksjön

2011

8,4

143

Kyrksjön

2016

8,6

144

Kyrksjön

2017

8,4

145

Kyrksjön

2018

8,3

146

Kyrksjön

2019

8,1

147

Kyrksjön

2020

8,1

148

Kyrksjön

2021

8,0

149

Kyrksjön

2022

8,0

150

Kyrksjön

2023

8,1

151

Laduviken

1982

8,2

152

Laduviken

1983

7,8

153

Laduviken

1984

7,5

154

Laduviken

1985

7,4

155

Laduviken

1986

7,7

156

Laduviken

1987

7,9

157

Laduviken

1988

8,0

158

Laduviken

1989

8,4

159

Laduviken

1990

8,4

160

Laduviken

1991

8,4

161

Laduviken

1992

8,0

162

Laduviken

1993

7,9

163

Laduviken

1994

7,9

164

Laduviken

1995

7,9

165

Laduviken

1996

8,0

166

Laduviken

1997

7,9

167

Laduviken

1998

7,9

168

Laduviken

1999

8,0

169

Laduviken

2000

8,1

170

Laduviken

2001

8,1

171

Laduviken

2002

8,0

172

Laduviken

2003

8,1

173

Laduviken

2004

8,2

174

Laduviken

2005

8,2

175

Laduviken

2006

8,2

176

Laduviken

2007

8,2

177

Laduviken

2008

8,1

178

Laduviken

2009

8,1

179

Laduviken

2016

8,4

180

Laduviken

2017

8,2

181

Laduviken

2018

8,2

182

Laduviken

2019

8,2

183

Laduviken

2020

8,5

184

Laduviken

2021

8,5

185

Laduviken

2022

8,2

186

Laduviken

2023

8,1

187

Lillsjön

1992

9,0

188

Lillsjön

1994

9,1

189

Lillsjön

1995

9,1

190

Lillsjön

1996

9,4

191

Lillsjön

1997

9,6

192

Lillsjön

1998

9,0

193

Lillsjön

1999

8,6

194

Lillsjön

2000

8,5

195

Lillsjön

2001

9,0

196

Lillsjön

2002

9,5

197

Lillsjön

2003

9,1

198

Lillsjön

2004

9,1

199

Lillsjön

2005

8,8

200

Lillsjön

2006

9,1

201

Lillsjön

2007

9,2

202

Lillsjön

2008

9,2

203

Lillsjön

2009

9,3

204

Lillsjön

2010

9,0

205

Lillsjön

2011

9,0

206

Lillsjön

2012

8,3

207

Lillsjön

2013

8,2

208

Lillsjön

2014

7,8

209

Lillsjön

2015

8,3

210

Lillsjön

2016

8,7

211

Lillsjön

2017

9,0

212

Lillsjön

2018

9,1

213

Lillsjön

2019

8,8

214

Lillsjön

2020

9,1

215

Lillsjön

2021

8,9

216

Lillsjön

2022

8,8

217

Lillsjön

2023

8,6

218

Långsjön

1984

8,6

219

Långsjön

1985

8,9

220

Långsjön

1986

8,8

221

Långsjön

1987

8,9

222

Långsjön

1988

9,5

223

Långsjön

1989

9,5

224

Långsjön

1990

9,4

225

Långsjön

1991

9,4

226

Långsjön

1992

9,4

227

Långsjön

1993

9,4

228

Långsjön

1994

9,2

229

Långsjön

1995

8,9

230

Långsjön

1996

8,6

231

Långsjön

1997

8,7

232

Långsjön

1998

8,6

233

Långsjön

1999

9,1

234

Långsjön

2000

9,1

235

Långsjön

2001

9,4

236

Långsjön

2002

9,3

237

Långsjön

2003

9,3

238

Långsjön

2004

9,6

239

Långsjön

2005

9,3

240

Långsjön

2006

8,8

241

Långsjön

2007

8,5

242

Långsjön

2008

8,1

243

Långsjön

2009

8,0

244

Långsjön

2016

8,1

245

Långsjön

2017

7,9

246

Långsjön

2018

8,1

247

Långsjön

2019

8,2

248

Långsjön

2020

8,8

249

Långsjön

2021

8,6

250

Långsjön

2022

8,8

251

Långsjön

2023

8,7

252

Magelungen

1982

9,1

253

Magelungen

1983

9,2

254

Magelungen

1984

9,0

255

Magelungen

1985

8,9

256

Magelungen

1986

8,5

257

Magelungen

1987

8,6

258

Magelungen

1988

8,6

259

Magelungen

1989

9,1

260

Magelungen

1990

9,1

261

Magelungen

1991

9,0

262

Magelungen

1992

8,8

263

Magelungen

1993

8,1

264

Magelungen

1994

8,1

265

Magelungen

1995

8,0

266

Magelungen

1996

8,5

267

Magelungen

1997

8,6

268

Magelungen

1998

8,4

269

Magelungen

1999

8,1

270

Magelungen

2000

8,0

271

Magelungen

2001

8,0

272

Magelungen

2002

8,4

273

Magelungen

2003

8,5

274

Magelungen

2004

8,8

275

Magelungen

2005

8,5

276

Magelungen

2006

8,6

277

Magelungen

2007

8,5

278

Magelungen

2008

8,5

279

Magelungen

2009

8,6

280

Magelungen

2010

8,3

281

Magelungen

2011

8,4

282

Magelungen

2016

8,0

283

Magelungen

2017

8,2

284

Magelungen

2018

8,3

285

Magelungen

2019

8,3

286

Magelungen

2020

8,3

287

Magelungen

2021

8,3

288

Magelungen

2022

8,3

289

Magelungen

2023

8,1

290

Råcksta Träsk

1986

7,6

291

Råcksta Träsk

1987

7,6

292

Råcksta Träsk

1988

7,7

293

Råcksta Träsk

1989

7,9

294

Råcksta Träsk

1990

7,7

295

Råcksta Träsk

1991

7,6

296

Råcksta Träsk

1992

7,3

297

Råcksta Träsk

1993

7,4

298

Råcksta Träsk

1994

7,4

299

Råcksta Träsk

1995

7,5

300

Råcksta Träsk

1996

7,6

301

Råcksta Träsk

1997

7,6

302

Råcksta Träsk

1998

7,5

303

Råcksta Träsk

1999

7,5

304

Råcksta Träsk

2000

7,7

305

Råcksta Träsk

2001

7,7

306

Råcksta Träsk

2002

7,7

307

Råcksta Träsk

2003

7,6

308

Råcksta Träsk

2004

7,6

309

Råcksta Träsk

2005

7,6

310

Råcksta Träsk

2006

7,8

311

Råcksta Träsk

2007

7,8

312

Råcksta Träsk

2008

7,9

313

Råcksta Träsk

2009

7,6

314

Råcksta Träsk

2010

7,5

315

Råcksta Träsk

2011

7,4

316

Råcksta Träsk

2012

7,6

317

Råcksta Träsk

2013

7,7

318

Råcksta Träsk

2014

7,6

319

Råcksta Träsk

2015

7,5

320

Råcksta Träsk

2016

7,6

321

Råcksta Träsk

2017

7,7

322

Råcksta Träsk

2018

7,7

323

Råcksta Träsk

2019

7,6

324

Råcksta Träsk

2020

7,6

325

Råcksta Träsk

2021

7,6

326

Råcksta Träsk

2022

7,5

327

Råcksta Träsk

2023

7,4

328

Rödstensfjärden

2019

7,9

329

Rödstensfjärden

2020

8,0

330

Rödstensfjärden

2021

7,9

331

Rödstensfjärden

2022

7,9

332

Rödstensfjärden

2023

7,9

333

Sicklasjön

1993

7,8

334

Sicklasjön

1994

7,8

335

Sicklasjön

1995

7,8

336

Sicklasjön

1996

7,9

337

Sicklasjön

1997

8,2

338

Sicklasjön

1998

8,0

339

Sicklasjön

1999

8,0

340

Sicklasjön

2000

8,1

341

Sicklasjön

2001

8,4

342

Sicklasjön

2002

8,5

343

Sicklasjön

2003

8,4

344

Sicklasjön

2004

8,4

345

Sicklasjön

2005

8,2

346

Sicklasjön

2006

8,1

347

Sicklasjön

2007

8,3

348

Sicklasjön

2008

8,4

349

Sicklasjön

2009

8,3

350

Sicklasjön

2010

7,9

351

Sicklasjön

2011

7,7

352

Sicklasjön

2016

8,2

353

Sicklasjön

2017

8,0

354

Sicklasjön

2018

7,9

355

Sicklasjön

2019

7,9

356

Sicklasjön

2020

8,1

357

Sicklasjön

2021

8,1

358

Sicklasjön

2022

8,1

359

Sicklasjön

2023

7,8

360

Trekanten

1989

8,6

361

Trekanten

1990

8,9

362

Trekanten

1991

8,5

363

Trekanten

1992

8,6

364

Trekanten

1993

8,4

365

Trekanten

1994

8,5

366

Trekanten

1995

8,4

367

Trekanten

1996

8,3

368

Trekanten

1997

8,5

369

Trekanten

1998

8,5

370

Trekanten

1999

8,5

371

Trekanten

2000

8,4

372

Trekanten

2001

8,1

373

Trekanten

2002

8,4

374

Trekanten

2003

8,6

375

Trekanten

2004

8,8

376

Trekanten

2005

8,4

377

Trekanten

2006

8,1

378

Trekanten

2007

8,2

379

Trekanten

2008

8,2

380

Trekanten

2009

8,5

381

Trekanten

2010

8,4

382

Trekanten

2011

8,6

383

Trekanten

2016

8,0

384

Trekanten

2017

8,2

385

Trekanten

2018

8,3

386

Trekanten

2019

8,5

387

Trekanten

2020

8,6

388

Trekanten

2021

8,5

389

Trekanten

2022

8,4

390

Trekanten

2023

8,2

391

Ältasjön

1982

8,5

392

Ältasjön

1983

8,7

393

Ältasjön

1984

8,4

394

Ältasjön

1985

8,6

395

Ältasjön

1986

8,0

396

Ältasjön

1987

8,0

397

Ältasjön

1988

7,8

398

Ältasjön

1989

7,8

399

Ältasjön

1991

7,5

400

Ältasjön

1992

7,8

401

Ältasjön

1993

8,3

402

Ältasjön

1994

8,8

403

Ältasjön

1995

8,7

404

Ältasjön

1996

8,6

405

Ältasjön

1997

8,7

406

Ältasjön

1998

8,8

407

Ältasjön

1999

8,9

408

Ältasjön

2000

8,9

409

Ältasjön

2001

9,1

410

Ältasjön

2002

9,2

411

Ältasjön

2003

9,1

412

Ältasjön

2004

8,8

413

Ältasjön

2005

8,7

414

Ältasjön

2006

8,6

415

Ältasjön

2007

8,6

416

Ältasjön

2008

8,4

417

Ältasjön

2009

8,3

418

Ältasjön

2016

8,3

419

Ältasjön

2017

8,4

420

Ältasjön

2018

8,5

421

Ältasjön

2019

8,6

422

Ältasjön

2020

8,8

423

Ältasjön

2021

8,7

424

Ältasjön

2022

8,7

425

Ältasjön

2023

8,5

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.