Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.28.2.12

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2013

0,2

1

Brunnsviken

2014

0,2

2

Brunnsviken

2015

0,5

3

Brunnsviken

2016

0,4

4

Brunnsviken

2017

0,10

5

Brunnsviken

2018

0,09

6

Brunnsviken

2019

0,07

7

Brunnsviken

2020

0,06

8

Brunnsviken

2021

0,08

9

Bällstaån

2015

0,10

10

Bällstaån

2016

0,10

11

Bällstaån

2017

0,10

12

Bällstaån

2018

0,10

13

Bällstaån

2019

0,2

14

Bällstaån

2020

0,2

15

Bällstaån

2021

0,10

16

Drevviken

2009

0,10

17

Drevviken

2010

0,09

18

Drevviken

2011

0,10

19

Drevviken

2012

0,10

20

Drevviken

2013

0,10

21

Drevviken

2014

0,08

22

Drevviken

2015

0,10

23

Drevviken

2016

0,10

24

Drevviken

2017

0,07

25

Drevviken

2018

0,09

26

Drevviken

2019

0,05

27

Drevviken

2020

0,06

28

Drevviken

2021

0,09

29

Fiskarfjärden

2016

0,10

30

Flaten

2018

0,05

31

Flaten

2019

0,06

32

Flaten

2020

0,06

33

Flaten

2021

0,06

34

Görväln

2016

0,10

35

Judarn

2015

0,10

36

Judarn

2016

0,10

37

Judarn

2017

0,04

38

Judarn

2018

0,05

39

Judarn

2019

0,03

40

Judarn

2020

0,05

41

Judarn

2021

0,07

42

Kyrksjön

2015

0,10

43

Kyrksjön

2016

0,10

44

Kyrksjön

2017

0,08

45

Kyrksjön

2018

0,10

46

Kyrksjön

2019

0,07

47

Kyrksjön

2020

0,10

48

Kyrksjön

2021

0,10

49

Lilla Värtan

2016

0,4

50

Lilla Värtan

2017

0,08

51

Lilla Värtan

2018

0,06

52

Lilla Värtan

2019

0,05

53

Lilla Värtan

2020

0,06

54

Lilla Värtan

2021

0,07

55

Långsjön

2015

0,10

56

Långsjön

2016

0,10

57

Långsjön

2017

0,07

58

Långsjön

2018

0,05

59

Långsjön

2019

0,04

60

Långsjön

2020

0,04

61

Långsjön

2021

0,06

62

Magelungen

2015

0,10

63

Magelungen

2016

0,10

64

Magelungen

2017

0,10

65

Magelungen

2018

0,10

66

Magelungen

2019

0,08

67

Magelungen

2020

0,10

68

Magelungen

2021

0,10

69

Riddarfjärden

2016

0,10

70

Riddarfjärden

2017

0,08

71

Riddarfjärden

2018

0,07

72

Riddarfjärden

2019

0,09

73

Riddarfjärden

2020

0,07

74

Riddarfjärden

2021

0,08

75

Råcksta Träsk

2015

0,10

76

Råcksta Träsk

2016

0,10

77

Råcksta Träsk

2017

0,2

78

Råcksta Träsk

2018

0,10

79

Råcksta Träsk

2019

0,10

80

Råcksta Träsk

2020

0,2

81

Råcksta Träsk

2021

0,2

82

Saltsjön

2009

0,2

83

Saltsjön

2010

0,10

84

Saltsjön

2011

0,09

85

Saltsjön

2012

0,10

86

Saltsjön

2013

0,10

87

Saltsjön

2014

0,2

88

Saltsjön

2015

0,2

89

Saltsjön

2016

0,3

90

Saltsjön

2017

0,07

91

Saltsjön

2018

0,05

92

Saltsjön

2019

0,07

93

Saltsjön

2020

0,05

94

Saltsjön

2021

0,08

95

Sicklasjön

2019

0,10

96

Sicklasjön

2020

0,08

97

Sicklasjön

2021

0,2

98

Trekanten

2017

0,04

99

Trekanten

2018

0,06

100

Trekanten

2019

0,04

101

Trekanten

2020

0,05

102

Trekanten

2021

0,08

103

Ulvsundasjön

2016

0,10

104

Ulvsundasjön

2017

0,10

105

Ulvsundasjön

2018

0,08

106

Ulvsundasjön

2019

0,10

107

Ulvsundasjön

2020

0,08

108

Ulvsundasjön

2021

0,2

109

Årstaviken

2009

0,2

110

Årstaviken

2010

0,10

111

Årstaviken

2011

0,10

112

Årstaviken

2012

0,10

113

Årstaviken

2013

0,10

114

Årstaviken

2014

0,10

115

Årstaviken

2015

0,10

116

Årstaviken

2016

0,10

117

Årstaviken

2017

0,07

118

Årstaviken

2018

0,08

119

Årstaviken

2019

0,07

120

Årstaviken

2020

0,06

121

Årstaviken

2021

0,09

122

Ältasjön

2019

0,03

123

Ältasjön

2020

0,04

124

Ältasjön

2021

0,03

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten