Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm vid Sjöstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.10B

En damm, som samlar upp och renar dagvatten, föreslås på en gräsyta vid Sjöstigen. Dammen kan ge skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

Vid Sjöstigen kan en damm anläggas där den befintliga dagvattenledningen får mynna. Genom att förkorta dagvattenledningen, som idag går ut i sjön, kan dagvatten från uppströms markområde först ledas till dammen innan det sedan rinner vidare till Långsjön.

Reningseffekten i dammen uppskattas till 3 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04