Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utreda och åtgärda felkopplade avloppsledningar

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.2

Fortsatt utredning av felkopplade avloppsledningar som innebär att förorenat vatten leds ut till Långsjön föreslås.

2015 genomfördes en utredning av felkopplingar av avloppsledningar (Johansson, 2015). Den resulterade i några adresser med misstänkta felkopplingar, som bör utredas vidare och åtgärdas om det visar sig stämma. Vidare utredning rekommenderas även för de andra platser som enligt utredningen hade förhöjda E. coli halter men som inte utreddes mer ingående då.