Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fortsatt provtagning av PFOS

Aktivitet TEMA.3.1.27.1.18

Provtagning av PFOS bör fortsätta för att öka kunskap om föroreningssituationen och se resultatet av framtida åtgärder.

Mätvärden för PFOS i Ulvsundasjön finns från år 2015 i biota och från år 2016 i ytvatten. Fastställda gränsvärden överskrids för båda matriserna. Att fortsätta pågående provtagning rekommenderas för att få en bättre bild av föroreningssituationen och för att se effekter av framtida åtgärder.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-07