Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kartläggning av källor till PFOS

Skrotade bilar kan var en källa till PFOS.
Skrotar en av flera eventuella spridningskällor till PFOS. Foto: Stina Thörnelöf.
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.17

Källspårning av PFOS föreslås för att identifiera möjliga källor och lämpliga reningsmetoder för förorenat vatten och sediment. Ytterligare provtagning och inventering utgör en viktig del i arbetet.

Halterna av PFOS överskrider fastställda gränsvärden i vatten och biota i Mälaren-Ulvsundasjön. Ämnet har tidigare använts i bland annat brandsläckningsskum, rengöringsmedel och impregneringsmedel för textil, papper och läder samt inom metallindustrin. PFOS har bland annat hittas i anslutning till brandövningsplatser, flygplatser, deponier och skrotar. Allt eftersom källor identifieras behöver åtgärder för att minska tillförseln av PFOS till recipienten vidtas. Vidare källspårning krävs för att identifiera möjliga källor. Lämpliga reningsmetoder behöver sedan utredas. De behandlingsmetoder som används idag är exempelvis att schakta bort förorenad jord samt att förhindra fortsatt spridning från platsen genom att rena vatten med hjälp av kolfilter.

För att kunna bedöma nuläget och föreslå åtgärder samt effekter av dessa behövs ytterligare provtagning och inventering för att öka mängden underlagsdata samt för att hitta källor till spridning.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-07