Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Provtagning av antracen och TBT

Aktivitet TEMA.3.1.27.1.19

Riktad provtagning föreslås i syfte att identifiera källor till- och potentiella åtgärder mot spridning av antracen och TBT. I den mån det går bör en ökad tillsyn av misstänkta punktkällor eller områden genomföras.

Antracen och TBT överskrider fastställda gränsvärden i sediment i Mälaren-Ulvsundasjön. Antracen finns bland annat i tjära, kreosot och smörjolja och används också i pyrotekniska produkter samt i vissa färger och vattentäta ytbeläggningar. Antracen bildas även vid ofullständig förbränning och förekommer i takpapp, gummidäck, gummi och impregnerat trä. TBT har använts som biocid i båtbottenfärg för att hindra påväxt, i PVC-golv, som konserveringsmedel i pappersindustrin och som stabiliseringsmedel i mjukplast.

De mätningar som är gjorda för dessa ämnen i vattenfas är inte gjorda inom nuvarande förvaltningscykel, och de är också mycket få. För att öka kunskapen behövs mer riktad provtagning genomföras för att sedan sätta in rätt åtgärder på rätt plats. I den mån det går att identifiera misstänkta punktkällor eller områden bör en ökad tillsyn genomföras. Dessutom behövs ökad kunskap om dessa ämnen i vattenfasen och dess förekomst i dagvatten.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-07