Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av avrinnande vatten från koppartak

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.5

Rening av avrinnande vatten från koppartaken på Tekniska nämndhuset föreslås i samband med renoveringen av Tekniska nämndhuset.

Från koppartak frigörs koppar. Forskning visar att mellan 1–2 gram koppar per kvadratmeter och år lämnar ytan med avrinningen vid nederbörd.

Tekniska nämndhuset har ett koppartak på drygt 5300 kvadratmeter som tillför drygt
5-10 kg koppar per år till Mälaren-Ulvsundasjön. Huvuddelen av denna koppar är i jonform vilket är den mest biotillgängliga och toxiska formen av koppar.

Fastighetskontoret utreder möjligheten att anlägga kopparfällor för att rena takvattnet från fastigheten.

Reningseffekten uppskattas till cirka 4-9 kilo koppar/år.

Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
Uppdaterad: 2021-07-06