Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av trafikdagvatten från Huvudstabron

Huvudstaleden. Foto: Jenny Pirard.
Huvudstaleden. Foto: Jenny Pirard.
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.7

För att minska tillförseln av föroreningar föreslås rening av trafikdagvatten vid Huvudstabron.

Huvudstabron över Bällstaviken är en hårt trafikerad bro. Varje dygn passerar över 20 000 fordon. Idag sker ingen rening av dagvattnet.

Trafikkontoret behöver utreda hur dagvattnet från vägen på bästa sätt kan renas innan avledning sker till recipienten. Samordning behöver ske med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Reningseffekten uppskattas till cirka 0,5 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2021-07-06