Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av trafikdagvatten från Klarastrandsleden

Klarastrandsleden, en högtrafikerad väg
Klarastrandsleden. Foto: Jenny Pirard
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.6

För att minska tillförseln av föroreningar föreslås rening av trafikdagvatten från Klarastrandsleden.

Klarastrandsleden är en högtrafikerad väg i direkt anslutning till Mälaren-Ulvsundasjön. Varje dygn passerar över 30 000 fordon vilket gör vägen till en av de mer högtrafikerade vägarna i tillrinningsområdet. Trafikkontoret behöver utreda hur dagvattnet på bästa sätt ska renas från vägen innan avledning sker till recipienten. Samordning behöver ske med Exploateringskontoret.

Om hela vägsträckan, från strax söder om Karlbergs slott fram till Kungsbrokopplet, kan tas om hand i en eller flera anläggningar med en antagen reningseffekt om 50 % för fosfor och metaller skulle det innebära en reduktion på cirka 3 kg fosfor.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikverket
Uppdaterad: 2021-10-04