Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skelettjord vid Fleminggatan

Träd utmed Fleminggatan. Foto: Jenny Pirard.
Träd utmed Fleminggatan. Foto: Jenny Pirard.
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.8

För att minska tillförseln av föroreningar föreslås rening av trafikdagvatten från Fleminggatan. Möjligheten av omhänderta dagvattnet i befintliga växtbäddar utmed gatan bör utredas.

Idag leds vägdagvatten från större delen av Fleminggatan på Kungsholmen orenat ut i Karlbergskanalen-Klara Sjö. Vägen är bomberad större delen av sträckan vilket innebär att avrinning från vägbana sker åt två håll.

Utmed vägen, främst på södra sidan, finns 65 befintliga träd. Flera av dessa tar idag emot dagvatten från gångbana men är i behov av mer vatten. Därför föreslås att en utredning initieras för att undersöka om de befintliga växtbäddarna kan förses med nya brunnar som möjliggör att dagvattnet från gatan leds in till träden, eller om det krävs en fullständig växtbäddsrenovering.

Reningseffekten uppskattas till cirka 0,3 kilo fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2021-07-06