Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svackdike nedströms Huvudsta ridskola.

Svackdike
Svackdike vid Huvudsta. Foto: tv Linda Svensson/th Stina Thörnelöf
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.28

Avrinnande vatten från Huvudsta ridskola renas i svackdike innan vattnet leds till Ulvsundasjön.

Området kring Huvudsta ridskola är ca 3,8 hektar stort och består till största del av hästgårdens bebyggelse samt grönytor. Dagvattnet leds sedan 2018 till ett gräsbeklätt svackdike, inne på Huvudstabadets område, och renar det näringsämnesrika dagvattnet innan det genom en upphöjd kupolbrunn leds vidare till Ulvsundasjön.

Ansvarig organisation
  • Solna stad
Uppdaterad: 2021-07-06