Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av båtklubbar

Båtar förtöjda i Klara Sjö
Båtplatser i Klara Sjö. Foto: Jenny Pirard
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.10

Riktad tillsyn vid båtklubbar bör utföras för att säkerställa att det finns en utfasningsplan för otillåtna biocidfärger och rutiner för tvätt av båtar.

Inom Stockholms stads del av Mälaren-Ulvsundasjön avrinningsområdet finns 13 båtklubbar varav sju har tillhörande varv med båtuppläggning. Därutöver finns en varvsförening vid vilka flera båtklubbar har båtuppläggning. Båtuppläggningsplatserna är koncentrerade till fyra områden där den mest omfattande båtuppläggningen sker invid Margretelundsviken.

I Solna stad finns fyra båtklubbar i avrinningsområdet varav två har varv med stor uppställningsplats för båtar. Tillsyn pågår. Bland annat kommer provtagning av uppställningsytor att inledas.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Solna stad Miljöskyddsenheten
Uppdaterad: 2021-07-06