Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av länshållningsvatten

Orenat länshållningsvatten
Orenat länshållningsvatten från borrning. Foton: Jenny Pirard
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.13

Kommunen ska via sin tillsyn ställa krav på hantering av länshållningsvatten i samband med byggprojekt där detta uppkommer. Instruktioner och riktlinjer till entreprenörer tas fram i de fall utsläpp sker till recipient.

Inom avrinningsområdet pågår och planeras för ett antal byggprojekt där länshållningsvatten uppkommer. Länshållningsvatten kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver länshållningsvatten oftast genomgå lokal rening innan det avleds.

Det är viktigt att via tillsyn ställa relevanta krav på hanteringen av länshållningsvatten genom kontrollprogram som ska följas av verksamhetsutövaren. Prov ska kunna tas på utgående vatten från reningsanläggningen.

För att underlätta hanteringen av ärenden rörande länshållningsvatten pågår ett arbete på miljöförvaltningen. Projektet avser att ta fram instruktioner och riktlinjer till entreprenörer att följa när utsläpp sker till recipient.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-06