Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av spårområden

Norra stambanan in mot Centralen
Norra Stambanan. Foto: Jenny Pirard
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.12

Tillsyn av Norra stambanan föreslås för att utreda i vilken omfattning spårområdet påverkar Karlbergskanalen-Klara Sjö, och vid behov föreslå åtgärder för att minska påverkan.

Inom Stockholms stads del av Mälaren-Ulvsundasjöns avrinningsområde finns flertalet större spårområden. Norra stambanan ligger i nära anslutning till vattnet och dess påverkan och risk för påverkan behöver utredas. Riktad tillsyn bör därför genomföras mot Trafikverket som är spårhållare i syfte att utreda i vilken omfattning Norra stambanan påverkar Mälaren-Ulvsundasjön. Vid behov föreslås nödvändiga åtgärder för att minska eventuell påverkan.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-06