Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utökad provtagning i Karlbergskanalen-Klara Sjö

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.20

Utökad vattenprovtagning med analys av metaller under tolv månader föreslås.

Mätdata för metaller saknas för vattenområdet Karlbergskanalen-Klara Sjö. Enligt genomförd sedimentprovtagning är halterna av flertalet metaller kraftigt förhöjda i sedimenten. Dessutom utgörs tillrinningsområdet främst av tätbebyggd stadsmiljö och högtrafikerad väg. Därför föreslås att vattenprovtagning för analys av metaller utökas till Klara Sjö.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-06-24