Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckla egenkontrollen på dagvattenledningsnätet

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.3

Utveckla metod för egenkontroll som gör det möjligt att kvantifiera och snabbare upptäcka fel som uppstår i dagvattensystemen. Dessutom behöver rutiner för anslutning av nya fastigheter och områden ses över, i syfte att försvåra framtida felkopplingar.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-06