Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i sediment

Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Indikator TEMA.3.1.9.2.1.45

Antracen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Antracen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.

Antracen finns ibland annat i kreosot, färger, asfalt, vattentäta ytbeläggningar, takpapp, gummidäck samt impregnerat trä. Luft utgör en viktig spridningsväg och i luften förekommer antracen bundet till partiklar och i gasfas. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön. Antracen är ett långlivat och giftigt ämne som kan anrikas i miljön.

Antracen i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Brunnsviken

2016

0,083

1

Drevviken

1997

0,008

2

Drevviken

2002

0,007

3

Drevviken

2017

0,016

4

Fiskarfjärden

1997

0,020

5

Flaten

1997

0,015

6

Flaten

2002

0,002

7

Flaten

2018

0,020

8

Judarn

1997

0,018

9

Judarn

2002

0,012

10

Judarn

2017

0,050

11

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

0,173

12

Kyrksjön

1997

0,017

13

Kyrksjön

2002

0,003

14

Kyrksjön

2017

0,005

15

Lilla Värtan

1997

4,073

16

Lilla Värtan

2021

0,383

17

Lillsjön

1997

0,010

18

Lillsjön

2002

0,015

19

Långsjön

1997

0,006

20

Långsjön

2002

0,005

21

Långsjön

2017

0,035

22

Magelungen

1997

0,009

23

Magelungen

2002

0,004

24

Magelungen

2017

0,011

25

Riddarfjärden

1997

0,030

26

Riddarfjärden

2002

0,129

27

Riddarfjärden

2013

0,116

28

Riddarfjärden

2017

0,045

29

Riddarfjärden

2018

0,452

30

Råcksta Träsk

1997

0,018

31

Råcksta Träsk

2002

0,019

32

Råcksta Träsk

2016

0,037

33

Saltsjön

1997

0,137

34

Saltsjön

2002

0,266

35

Saltsjön

2013

0,118

36

Saltsjön

2021

0,122

37

Trekanten

1997

0,037

38

Trekanten

2017

0,067

39

Ulvsundasjön

1997

0,031

40

Ulvsundasjön

2013

0,030

41

Ulvsundasjön

2017

0,130

42

Årstaviken

1997

0,029

43

Årstaviken

2013

0,031

44

Årstaviken

2018

0,132

45

Ältasjön

1997

0,007

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <0,024 mg/kg i sjöar och kustvatten.