Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.3.1.9.2.2.47

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Flaten

1994

9

1

Flaten

1999

8

2

Flaten

2001

9

3

Flaten

2002

7

4

Flaten

2003

5

5

Flaten

2004

8

6

Flaten

2005

8

7

Flaten

2006

9

8

Flaten

2007

7

9

Flaten

2008

7

10

Flaten

2009

9

11

Flaten

2011

9

12

Flaten

2016

10

13

Flaten

2019

8

14

Flaten

2019

8

15

Flaten

2023

10

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb