Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.3.1.27.2.2.47

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Trekanten

1998

4

1

Trekanten

1999

5

2

Trekanten

2000

6

3

Trekanten

2001

4

4

Trekanten

2002

4

5

Trekanten

2003

6

6

Trekanten

2004

5

7

Trekanten

2005

5

8

Trekanten

2006

5

9

Trekanten

2007

4

10

Trekanten

2008

6

11

Trekanten

2009

7

12

Trekanten

2011

5

13

Trekanten

2012

6

14

Trekanten

2014

6

15

Trekanten

2016

6

16

Trekanten

2017

8

17

Trekanten

2017

8

18

Trekanten

2021

6

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb