Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i sediment

Karlbergssjön
Karlbergssjön. Foto: Veronica Boström
Indikator TEMA.3.1.9.2.2.18

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer. Spridningen av bly har minskat genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer.

Idag används bly i bilbatterier och ackumulatorer. Bly kan förekomma naturligt i miljön men sprids även från industrier och från elektronikprodukter. En källa till spridning i miljön är ammunition.

Blyhalter i ytsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Brunnsviken

2016

206

1

Drevviken

1991

97

2

Drevviken

1997

91

3

Drevviken

2002

78

4

Drevviken

2017

70

5

Fiskarfjärden

1997

60

6

Flaten

1991

128

7

Flaten

1997

100

8

Flaten

2002

44

9

Flaten

2018

73

10

Judarn

1991

183

11

Judarn

1997

170

12

Judarn

2002

160

13

Judarn

2017

227

14

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

201

15

Kyrksjön

1991

77

16

Kyrksjön

1997

110

17

Kyrksjön

2002

72

18

Kyrksjön

2017

56

19

Lilla Värtan

1997

200

20

Lilla Värtan

2001

106

21

Lilla Värtan

2007

115

22

Lilla Värtan

2021

90

23

Lillsjön

1991

191

24

Lillsjön

1997

230

25

Lillsjön

2002

200

26

Långsjön

1991

147

27

Långsjön

1997

190

28

Långsjön

2002

110

29

Långsjön

2017

124

30

Magelungen

1991

101

31

Magelungen

1997

81

32

Magelungen

2002

67

33

Magelungen

2017

59

34

Riddarfjärden

1997

350

35

Riddarfjärden

2002

270

36

Riddarfjärden

2013

180

37

Riddarfjärden

2015

160

38

Riddarfjärden

2018

170

39

Råcksta Träsk

1991

485

40

Råcksta Träsk

1997

360

41

Råcksta Träsk

2002

260

42

Råcksta Träsk

2016

107

43

Saltsjön

1997

140

44

Saltsjön

2002

300

45

Saltsjön

2013

210

46

Saltsjön

2021

268

47

Trekanten

1991

350

48

Trekanten

1997

370

49

Trekanten

2017

324

50

Ulvsundasjön

1997

240

51

Ulvsundasjön

2001

170

52

Ulvsundasjön

2002

170

53

Ulvsundasjön

2013

134

54

Ulvsundasjön

2017

136

55

Årstaviken

1997

170

56

Årstaviken

2013

196

57

Årstaviken

2018

225

58

Ältasjön

1991

77

59

Ältasjön

1997

87

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <130 mg/kg i sjöar och <120 mg/kg i kustvatten.