Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i sediment

Karlbergssjön
Karlbergssjön. Foto: Veronica Boström
Indikator TEMA.3.1.9.2.2.46

Fluoranten tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Fluoranten och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning.

Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck använts för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner. Fluoranten är mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar långtidseffekter.

Fluoranten i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Brunnsviken

2016

0,42

1

Drevviken

1997

0,08

2

Drevviken

2002

0,08

3

Drevviken

2017

0,07

4

Fiskarfjärden

1997

0,30

5

Flaten

1997

0,01

6

Flaten

2002

0,02

7

Flaten

2018

0,18

8

Judarn

1997

0,02

9

Judarn

2002

0,23

10

Judarn

2017

0,27

11

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

0,91

12

Kyrksjön

1997

0,02

13

Kyrksjön

2002

0,06

14

Kyrksjön

2017

0,06

15

Lilla Värtan

1997

21,04

16

Lilla Värtan

2021

1,42

17

Lillsjön

1997

0,01

18

Lillsjön

2002

0,19

19

Långsjön

1997

0,01

20

Långsjön

2002

0,10

21

Långsjön

2017

0,18

22

Magelungen

1997

0,01

23

Magelungen

2002

0,07

24

Magelungen

2017

0,07

25

Riddarfjärden

1997

0,83

26

Riddarfjärden

2002

1,17

27

Riddarfjärden

2013

0,80

28

Riddarfjärden

2017

3,50

29

Riddarfjärden

2018

3,55

30

Råcksta Träsk

1997

0,35

31

Råcksta Träsk

2002

0,29

32

Råcksta Träsk

2016

0,37

33

Saltsjön

1997

0,14

34

Saltsjön

2002

2,01

35

Saltsjön

2013

0,71

36

Saltsjön

2021

0,93

37

Trekanten

1997

1,08

38

Trekanten

2017

0,33

39

Ulvsundasjön

1997

0,28

40

Ulvsundasjön

2013

0,11

41

Ulvsundasjön

2017

0,45

42

Årstaviken

1997

0,23

43

Årstaviken

2013

0,17

44

Årstaviken

2018

0,58

45

Ältasjön

1997

0,04

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <2,0 mg/kg i sjöar och kustvatten.