Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i sediment

Karlbergssjön
Karlbergssjön. Foto: Veronica Boström
Indikator TEMA.3.1.9.2.2.19

Kadmium är ett ämne som finns naturligt i jorden. Metallen används i många olika industriella tillämpningar men användningen är reglerad. Kadmium användas i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Importerade elektronikprodukter kan innehålla kadmium och det förekommer även i konstgödsel och i gammal PVC plast.

Kadmium sprids genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växternas rotsystem.

Kadmiumhalt i ytsediment

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)
Senaste värdet:
4,6 mg/kg (2016).
Utgångsvärde:
4,6 mg/kg (2016).

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <2,3 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>2,3 mg/kg

1

 God eller bättre

<2,3 mg/kg