Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i sediment

Karlbergssjön
Karlbergssjön. Foto: Veronica Boström
Indikator TEMA.3.1.9.2.2.26

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Koppar används som biocid i båtbottenfärg och förekommer även i industriverksamheter som vid tillverkning av pappersmassa och metallsmältverk vilka orkar utsläpp till luften.

Redovisade halter av koppar i sediment har normaliserat för aktuell halt organiskt kol samt även korrigerats för en naturlig bakgrundhalt på 35 mg/kg. För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Koppar i ytsediment, TOC-normaliserade halter justerade för naturlig bakgrund

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 58

2016

1

Drevviken

 25

2017

2

Fiskarfjärden

 29

1997

3

Flaten

 2

2018

4

Judarn

 0

2017

5

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 157

2017

6

Kyrksjön

 0

2017

7

Lilla Värtan

 131

2021

8

Lillsjön

 32

2002

9

Långsjön

 52

2017

10

Magelungen

 1

2017

11

Riddarfjärden

 122

2018

12

Råcksta Träsk

 138

2016

13

Saltsjön

 181

2021

14

Trekanten

 106

2017

15

Ulvsundasjön

 176

2017

16

Årstaviken

 188

2018

Datakälla: Rapporter: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

Koppar i representativa punkter, halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt.

För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.