Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

TBT i sediment

Karlbergssjön
Karlbergssjön. Foto: Veronica Boström
Indikator TEMA.3.1.9.2.2.20

Tributyltenn, TBT, är en organisk tennförening som använts i båtbottenfärger. Ämnet är nu förbjudet då TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar djurlivet i vattenmiljön, även i halter så låga att de knappt är mätbara.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser men även utbrett i bottensedimentet i Mälaren och flera sjöar.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg ts)

0

Brunnsviken

2016

270

1

Drevviken

2002

1,37

2

Drevviken

2017

9,90

3

Flaten

2002

0,74

4

Flaten

2018

5,21

5

Judarn

2002

0,31

6

Judarn

2017

1,02

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

129

8

Kyrksjön

2002

0,19

9

Kyrksjön

2017

0,21

10

Lilla Värtan

2021

96,3

11

Lillsjön

2002

33,0

12

Långsjön

2002

0,33

13

Långsjön

2017

11,4

14

Magelungen

2002

1,11

15

Magelungen

2017

4,29

16

Riddarfjärden

2002

47,4

17

Riddarfjärden

2013

127

18

Riddarfjärden

2015

233

19

Riddarfjärden

2017

300

20

Riddarfjärden

2018

300

21

Råcksta Träsk

2002

0,78

22

Råcksta Träsk

2016

2,11

23

Saltsjön

2002

24,7

24

Saltsjön

2013

199

25

Trekanten

2017

19,1

26

Ulvsundasjön

2017

242

27

Årstaviken

2018

558

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <1,6 mg/kg i sjöar och kustvatten.