Gå direkt till sidans innehåll

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA. 3.1.9.2.2. 23

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Judarn

1976

0,7

1

Judarn

1977

0,8

2

Judarn

1978

0,7

3

Judarn

1979

0,7

4

Judarn

1980

0,7

5

Judarn

1981

0,8

6

Judarn

1982

0,9

7

Judarn

1983

1,0

8

Judarn

1984

0,8

9

Judarn

1985

0,8

10

Judarn

1986

0,7

11

Judarn

1987

0,8

12

Judarn

1988

0,7

13

Judarn

1989

0,9

14

Judarn

1990

0,9

15

Judarn

1991

0,9

16

Judarn

1992

0,7

17

Judarn

1993

0,6

18

Judarn

1994

0,6

19

Judarn

1995

0,6

20

Judarn

1996

0,5

21

Judarn

1997

0,5

22

Judarn

1998

0,6

23

Judarn

1999

0,6

24

Judarn

2000

0,6

25

Judarn

2001

0,5

26

Judarn

2002

0,5

27

Judarn

2003

0,4

28

Judarn

2004

0,4

29

Judarn

2005

0,4

30

Judarn

2006

0,5

31

Judarn

2007

0,6

32

Judarn

2008

0,7

33

Judarn

2009

0,6

34

Judarn

2010

0,6

35

Judarn

2011

0,5

36

Judarn

2012

0,5

37

Judarn

2013

0,5

38

Judarn

2014

0,5

39

Judarn

2015

0,5

40

Judarn

2016

0,5

41

Judarn

2017

0,5

42

Judarn

2018

0,6

43

Judarn

2019

0,6

44

Judarn

2020

0,6

45

Judarn

2021

0,6

46

Judarn

2022

0,6

47

Judarn

2023

0,6

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.

Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-15