Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.9.2.2.23

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Bällstaviken

1976

1,1

1

Bällstaviken

1977

1,1

2

Bällstaviken

1978

1,1

3

Bällstaviken

1979

0,9

4

Bällstaviken

1980

0,7

5

Bällstaviken

1981

0,8

6

Bällstaviken

1982

1,0

7

Bällstaviken

1983

1,2

8

Bällstaviken

1984

1,0

9

Bällstaviken

1985

1,0

10

Bällstaviken

1986

1,2

11

Bällstaviken

1987

1,5

12

Bällstaviken

1988

1,8

13

Bällstaviken

1989

1,4

14

Bällstaviken

1990

0,9

15

Bällstaviken

1991

0,6

16

Bällstaviken

1992

0,7

17

Bällstaviken

1993

0,7

18

Bällstaviken

1994

0,6

19

Bällstaviken

1995

0,6

20

Bällstaviken

1996

0,6

21

Bällstaviken

1997

0,6

22

Bällstaviken

1998

0,6

23

Bällstaviken

1999

0,7

24

Bällstaviken

2000

0,8

25

Bällstaviken

2001

0,7

26

Bällstaviken

2002

0,7

27

Bällstaviken

2003

0,6

28

Bällstaviken

2004

0,5

29

Bällstaviken

2005

0,5

30

Bällstaviken

2006

0,6

31

Bällstaviken

2007

0,7

32

Bällstaviken

2008

0,8

33

Bällstaviken

2009

0,8

34

Bällstaviken

2010

0,7

35

Bällstaviken

2011

0,6

36

Bällstaviken

2012

0,5

37

Bällstaviken

2013

0,5

38

Bällstaviken

2014

0,6

39

Bällstaviken

2015

0,6

40

Bällstaviken

2016

0,6

41

Bällstaviken

2017

0,5

42

Bällstaviken

2018

0,5

43

Bällstaviken

2019

0,5

44

Bällstaviken

2020

0,5

45

Bällstaviken

2021

0,5

46

Bällstaviken

2022

0,5

47

Drevviken

1976

0,9

48

Drevviken

1977

0,9

49

Drevviken

1978

0,9

50

Drevviken

1979

1,0

51

Drevviken

1980

1,1

52

Drevviken

1981

1,3

53

Drevviken

1982

1,4

54

Drevviken

1983

1,3

55

Drevviken

1984

1,2

56

Drevviken

1985

1,3

57

Drevviken

1986

1,1

58

Drevviken

1987

1,0

59

Drevviken

1988

0,8

60

Drevviken

1989

0,9

61

Drevviken

1990

1,2

62

Drevviken

1991

1,1

63

Drevviken

1992

1,1

64

Drevviken

1993

1,0

65

Drevviken

1994

1,1

66

Drevviken

1995

1,0

67

Drevviken

1996

1,0

68

Drevviken

1997

1,1

69

Drevviken

1998

1,0

70

Drevviken

1999

1,0

71

Drevviken

2000

0,9

72

Drevviken

2001

0,9

73

Drevviken

2002

0,8

74

Drevviken

2003

0,7

75

Drevviken

2004

0,7

76

Drevviken

2005

0,6

77

Drevviken

2006

0,7

78

Drevviken

2007

0,7

79

Drevviken

2008

0,8

80

Drevviken

2009

0,8

81

Drevviken

2010

0,9

82

Drevviken

2011

0,8

83

Drevviken

2012

0,7

84

Drevviken

2013

0,6

85

Drevviken

2014

0,7

86

Drevviken

2015

0,6

87

Drevviken

2016

0,6

88

Drevviken

2017

0,6

89

Drevviken

2018

0,7

90

Drevviken

2019

0,7

91

Drevviken

2020

0,8

92

Drevviken

2021

0,7

93

Drevviken

2022

0,7

94

Fiskarfjärden

1976

0,6

95

Fiskarfjärden

1977

0,7

96

Fiskarfjärden

1978

0,7

97

Fiskarfjärden

1979

0,7

98

Fiskarfjärden

1980

0,6

99

Fiskarfjärden

1981

0,8

100

Fiskarfjärden

1982

0,9

101

Fiskarfjärden

1983

0,9

102

Fiskarfjärden

1984

0,8

103

Fiskarfjärden

1985

0,8

104

Fiskarfjärden

1986

0,9

105

Fiskarfjärden

1987

0,8

106

Fiskarfjärden

1988

0,8

107

Fiskarfjärden

1989

0,7

108

Fiskarfjärden

1990

0,8

109

Fiskarfjärden

1991

0,6

110

Fiskarfjärden

1992

0,6

111

Fiskarfjärden

1993

0,5

112

Fiskarfjärden

1994

0,4

113

Fiskarfjärden

1995

0,4

114

Fiskarfjärden

1996

0,4

115

Fiskarfjärden

1997

0,4

116

Fiskarfjärden

1998

0,4

117

Fiskarfjärden

1999

0,5

118

Fiskarfjärden

2000

0,5

119

Fiskarfjärden

2001

0,6

120

Fiskarfjärden

2002

0,6

121

Fiskarfjärden

2003

0,5

122

Fiskarfjärden

2004

0,4

123

Fiskarfjärden

2005

0,4

124

Fiskarfjärden

2006

0,4

125

Fiskarfjärden

2007

0,4

126

Fiskarfjärden

2008

0,5

127

Fiskarfjärden

2009

0,5

128

Fiskarfjärden

2010

0,5

129

Fiskarfjärden

2011

0,5

130

Fiskarfjärden

2012

0,5

131

Fiskarfjärden

2013

0,4

132

Fiskarfjärden

2014

0,4

133

Fiskarfjärden

2015

0,4

134

Fiskarfjärden

2016

0,4

135

Fiskarfjärden

2017

0,4

136

Fiskarfjärden

2018

0,4

137

Fiskarfjärden

2019

0,4

138

Fiskarfjärden

2020

0,4

139

Fiskarfjärden

2021

0,4

140

Fiskarfjärden

2022

0,4

141

Flaten

1979

0,5

142

Flaten

1980

0,6

143

Flaten

1981

0,6

144

Flaten

1982

0,6

145

Flaten

1983

0,6

146

Flaten

1984

0,5

147

Flaten

1985

0,4

148

Flaten

1986

0,4

149

Flaten

1987

0,4

150

Flaten

1988

0,4

151

Flaten

1989

0,5

152

Flaten

1990

0,5

153

Flaten

1991

0,6

154

Flaten

1992

0,5

155

Flaten

1993

0,6

156

Flaten

1994

0,5

157

Flaten

1995

0,5

158

Flaten

1996

0,5

159

Flaten

1997

0,5

160

Flaten

1998

0,5

161

Flaten

1999

0,5

162

Flaten

2000

0,5

163

Flaten

2001

0,4

164

Flaten

2002

0,4

165

Flaten

2003

0,4

166

Flaten

2004

0,4

167

Flaten

2005

0,3

168

Flaten

2006

0,4

169

Flaten

2007

0,4

170

Flaten

2008

0,4

171

Flaten

2009

0,4

172

Flaten

2010

0,4

173

Flaten

2011

0,4

174

Flaten

2012

0,4

175

Flaten

2013

0,4

176

Flaten

2014

0,4

177

Flaten

2015

0,4

178

Flaten

2016

0,4

179

Flaten

2017

0,4

180

Flaten

2018

0,4

181

Flaten

2019

0,4

182

Flaten

2020

0,4

183

Flaten

2021

0,4

184

Flaten

2022

0,4

185

Görväln

1981

0,8

186

Görväln

1982

0,7

187

Görväln

1983

0,7

188

Görväln

1984

0,6

189

Görväln

1985

0,6

190

Görväln

1986

0,6

191

Görväln

1987

0,7

192

Görväln

1988

0,8

193

Görväln

1989

0,6

194

Görväln

1990

0,8

195

Görväln

1991

0,6

196

Görväln

1992

0,7

197

Görväln

1993

0,5

198

Görväln

1994

0,5

199

Görväln

1995

0,4

200

Görväln

1996

0,4

201

Görväln

1997

0,4

202

Görväln

1998

0,4

203

Görväln

1999

0,5

204

Görväln

2000

0,6

205

Görväln

2001

0,6

206

Görväln

2002

0,6

207

Görväln

2003

0,6

208

Görväln

2004

0,5

209

Görväln

2005

0,4

210

Görväln

2006

0,4

211

Görväln

2007

0,5

212

Görväln

2008

0,5

213

Görväln

2009

0,6

214

Görväln

2010

0,5

215

Görväln

2011

0,5

216

Görväln

2012

0,5

217

Görväln

2013

0,5

218

Görväln

2014

0,5

219

Görväln

2015

0,5

220

Görväln

2016

0,4

221

Görväln

2017

0,4

222

Görväln

2018

0,4

223

Isbladskärret

1997

2,0

224

Isbladskärret

1998

1,9

225

Isbladskärret

1999

1,7

226

Isbladskärret

2000

1,5

227

Isbladskärret

2001

1,7

228

Isbladskärret

2002

1,4

229

Isbladskärret

2003

1,5

230

Isbladskärret

2004

1,3

231

Isbladskärret

2005

1,5

232

Isbladskärret

2006

1,7

233

Isbladskärret

2007

2,1

234

Isbladskärret

2010

2,4

235

Isbladskärret

2012

2,4

236

Isbladskärret

2013

2,2

237

Isbladskärret

2014

2,3

238

Isbladskärret

2015

2,1

239

Isbladskärret

2016

2,5

240

Isbladskärret

2017

2,5

241

Isbladskärret

2018

3,1

242

Isbladskärret

2020

3,1

243

Isbladskärret

2021

2,6

244

Isbladskärret

2022

2,3

245

Judarn

1976

0,7

246

Judarn

1977

0,8

247

Judarn

1978

0,7

248

Judarn

1979

0,7

249

Judarn

1980

0,7

250

Judarn

1981

0,8

251

Judarn

1982

0,9

252

Judarn

1983

0,9

253

Judarn

1984

0,8

254

Judarn

1985

0,8

255

Judarn

1986

0,7

256

Judarn

1987

0,8

257

Judarn

1988

0,7

258

Judarn

1989

0,9

259

Judarn

1990

0,9

260

Judarn

1991

0,9

261

Judarn

1992

0,7

262

Judarn

1993

0,6

263

Judarn

1994

0,6

264

Judarn

1995

0,6

265

Judarn

1996

0,5

266

Judarn

1997

0,5

267

Judarn

1998

0,6

268

Judarn

1999

0,6

269

Judarn

2000

0,6

270

Judarn

2001

0,5

271

Judarn

2002

0,5

272

Judarn

2003

0,4

273

Judarn

2004

0,4

274

Judarn

2005

0,4

275

Judarn

2006

0,5

276

Judarn

2007

0,6

277

Judarn

2008

0,7

278

Judarn

2009

0,6

279

Judarn

2010

0,6

280

Judarn

2011

0,5

281

Judarn

2012

0,5

282

Judarn

2013

0,5

283

Judarn

2014

0,5

284

Judarn

2015

0,5

285

Judarn

2016

0,5

286

Judarn

2017

0,5

287

Judarn

2018

0,6

288

Judarn

2019

0,6

289

Judarn

2020

0,6

290

Judarn

2021

0,6

291

Judarn

2022

0,6

292

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1975

0,7

293

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1976

0,8

294

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1977

0,9

295

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1978

0,8

296

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1979

0,8

297

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1980

0,7

298

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

0,7

299

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

0,8

300

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

0,8

301

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

0,8

302

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

0,8

303

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

1,0

304

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

1,2

305

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

1,3

306

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

0,9

307

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

0,8

308

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

0,6

309

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

0,7

310

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

0,6

311

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

0,6

312

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

0,5

313

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

0,5

314

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

0,5

315

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

0,5

316

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

0,8

317

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

0,8

318

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

0,9

319

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

0,6

320

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

0,7

321

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

0,6

322

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

0,6

323

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

0,7

324

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

0,8

325

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

0,8

326

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

0,7

327

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

0,6

328

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

0,6

329

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

0,6

330

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

0,7

331

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

0,7

332

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

0,7

333

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

0,6

334

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

0,6

335

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

0,6

336

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

0,7

337

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

0,7

338

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

0,6

339

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

0,6

340

Kyrksjön

1976

1,3

341

Kyrksjön

1977

1,5

342

Kyrksjön

1978

1,5

343

Kyrksjön

1979

1,5

344

Kyrksjön

1980

1,8

345

Kyrksjön

1981

1,9

346

Kyrksjön

1982

2,1

347

Kyrksjön

1983

2,0

348

Kyrksjön

1984

2,0

349

Kyrksjön

1985

1,8

350

Kyrksjön

1986

1,6

351

Kyrksjön

1987

1,5

352

Kyrksjön

1988

1,3

353

Kyrksjön

1989

1,3

354

Kyrksjön

1990

1,4

355

Kyrksjön

1991

1,4

356

Kyrksjön

1992

1,2

357

Kyrksjön

1993

1,0

358

Kyrksjön

1994

1,0

359

Kyrksjön

1995

1,0

360

Kyrksjön

1996

1,0

361

Kyrksjön

1997

1,1

362

Kyrksjön

1998

1,2

363

Kyrksjön

1999

1,1

364

Kyrksjön

2000

1,1

365

Kyrksjön

2001

1,1

366

Kyrksjön

2002

1,1

367

Kyrksjön

2003

1,0

368

Kyrksjön

2004

1,1

369

Kyrksjön

2005

1,1

370

Kyrksjön

2006

1,4

371

Kyrksjön

2007

1,5

372

Kyrksjön

2008

1,7

373

Kyrksjön

2009

1,7

374

Kyrksjön

2010

1,8

375

Kyrksjön

2011

1,8

376

Kyrksjön

2012

1,7

377

Kyrksjön

2013

1,6

378

Kyrksjön

2014

1,6

379

Kyrksjön

2015

1,5

380

Kyrksjön

2016

1,5

381

Kyrksjön

2017

1,6

382

Kyrksjön

2018

2,0

383

Kyrksjön

2019

2,0

384

Kyrksjön

2020

2,1

385

Kyrksjön

2021

1,9

386

Kyrksjön

2022

1,9

387

Laduviken

1975

1,6

388

Laduviken

1976

1,4

389

Laduviken

1977

1,5

390

Laduviken

1978

1,3

391

Laduviken

1979

1,3

392

Laduviken

1980

1,2

393

Laduviken

1981

1,2

394

Laduviken

1982

1,2

395

Laduviken

1983

1,4

396

Laduviken

1984

1,4

397

Laduviken

1985

1,4

398

Laduviken

1986

1,2

399

Laduviken

1987

1,1

400

Laduviken

1988

0,8

401

Laduviken

1989

0,9

402

Laduviken

1990

1,1

403

Laduviken

1991

1,2

404

Laduviken

1992

1,1

405

Laduviken

1993

0,8

406

Laduviken

1994

0,7

407

Laduviken

1995

0,6

408

Laduviken

1996

0,7

409

Laduviken

1997

0,7

410

Laduviken

1998

0,7

411

Laduviken

1999

0,7

412

Laduviken

2000

0,7

413

Laduviken

2001

0,7

414

Laduviken

2002

0,7

415

Laduviken

2003

0,7

416

Laduviken

2004

0,7

417

Laduviken

2005

0,7

418

Laduviken

2006

0,6

419

Laduviken

2007

0,8

420

Laduviken

2008

0,9

421

Laduviken

2009

0,9

422

Laduviken

2010

0,8

423

Laduviken

2011

0,7

424

Laduviken

2012

0,6

425

Laduviken

2013

0,7

426

Laduviken

2014

0,8

427

Laduviken

2015

0,8

428

Laduviken

2016

0,6

429

Laduviken

2017

0,6

430

Laduviken

2018

0,6

431

Laduviken

2019

0,8

432

Laduviken

2020

0,8

433

Laduviken

2021

0,8

434

Laduviken

2022

0,8

435

Lappkärret

1991

1,3

436

Lappkärret

1997

1,1

437

Lappkärret

1998

1,1

438

Lappkärret

2000

1,3

439

Lappkärret

2001

1,5

440

Lappkärret

2002

1,3

441

Lappkärret

2003

1,4

442

Lappkärret

2004

1,3

443

Lappkärret

2005

1,2

444

Lappkärret

2006

1,3

445

Lappkärret

2007

1,4

446

Lappkärret

2008

1,4

447

Lappkärret

2009

1,3

448

Lappkärret

2010

1,2

449

Lappkärret

2011

1,2

450

Lappkärret

2012

1,2

451

Lappkärret

2013

1,2

452

Lappkärret

2014

1,1

453

Lappkärret

2015

1,1

454

Lappkärret

2016

1,1

455

Lappkärret

2017

1,1

456

Lappkärret

2018

1,1

457

Lappkärret

2020

1,4

458

Lappkärret

2021

1,2

459

Lappkärret

2022

1,2

460

Lillsjön

1976

3,0

461

Lillsjön

1977

2,8

462

Lillsjön

1978

2,5

463

Lillsjön

1979

2,6

464

Lillsjön

1980

3,0

465

Lillsjön

1981

4,5

466

Lillsjön

1982

4,5

467

Lillsjön

1983

4,7

468

Lillsjön

1984

3,3

469

Lillsjön

1985

3,1

470

Lillsjön

1986

2,7

471

Lillsjön

1987

2,5

472

Lillsjön

1988

2,7

473

Lillsjön

1989

3,3

474

Lillsjön

1990

3,3

475

Lillsjön

1991

3,2

476

Lillsjön

1992

2,4

477

Lillsjön

1993

2,3

478

Lillsjön

1994

2,0

479

Lillsjön

1995

1,7

480

Lillsjön

1996

1,8

481

Lillsjön

1997

2,5

482

Lillsjön

1998

2,8

483

Lillsjön

1999

2,5

484

Lillsjön

2000

1,8

485

Lillsjön

2001

1,8

486

Lillsjön

2002

2,2

487

Lillsjön

2003

2,1

488

Lillsjön

2004

2,0

489

Lillsjön

2005

1,8

490

Lillsjön

2006

1,9

491

Lillsjön

2007

2,2

492

Lillsjön

2008

2,4

493

Lillsjön

2009

2,5

494

Lillsjön

2010

2,4

495

Lillsjön

2011

2,1

496

Lillsjön

2012

2,0

497

Lillsjön

2013

1,9

498

Lillsjön

2014

2,1

499

Lillsjön

2015

2,2

500

Lillsjön

2016

2,2

501

Lillsjön

2017

2,1

502

Lillsjön

2018

1,9

503

Lillsjön

2019

2,1

504

Lillsjön

2020

2,4

505

Lillsjön

2021

2,9

506

Lillsjön

2022

2,8

507

Långsjön

1976

1,4

508

Långsjön

1977

1,4

509

Långsjön

1978

1,4

510

Långsjön

1979

1,4

511

Långsjön

1980

1,5

512

Långsjön

1981

1,5

513

Långsjön

1982

1,5

514

Långsjön

1983

2,1

515

Långsjön

1984

2,2

516

Långsjön

1985

2,2

517

Långsjön

1986

1,9

518

Långsjön

1987

2,1

519

Långsjön

1988

2,0

520

Långsjön

1989

1,9

521

Långsjön

1990

1,8

522

Långsjön

1991

1,9

523

Långsjön

1992

2,2

524

Långsjön

1993

2,0

525

Långsjön

1994

1,8

526

Långsjön

1995

1,4

527

Långsjön

1996

1,4

528

Långsjön

1997

1,6

529

Långsjön

1998

1,6

530

Långsjön

1999

1,8

531

Långsjön

2000

1,6

532

Långsjön

2001

1,7

533

Långsjön

2002

1,5

534

Långsjön

2003

1,4

535

Långsjön

2004

1,3

536

Långsjön

2005

1,3

537

Långsjön

2006

1,1

538

Långsjön

2007

1,0

539

Långsjön

2008

0,8

540

Långsjön

2009

0,7

541

Långsjön

2010

0,7

542

Långsjön

2011

0,6

543

Långsjön

2012

0,5

544

Långsjön

2013

0,6

545

Långsjön

2014

0,9

546

Långsjön

2015

0,9

547

Långsjön

2016

1,0

548

Långsjön

2017

0,7

549

Långsjön

2018

0,8

550

Långsjön

2019

0,9

551

Långsjön

2020

1,0

552

Långsjön

2021

0,9

553

Långsjön

2022

1,0

554

Magelungen

1976

0,6

555

Magelungen

1977

0,6

556

Magelungen

1978

0,7

557

Magelungen

1979

0,7

558

Magelungen

1980

0,8

559

Magelungen

1981

0,8

560

Magelungen

1982

0,9

561

Magelungen

1983

0,8

562

Magelungen

1984

0,8

563

Magelungen

1985

0,7

564

Magelungen

1986

0,7

565

Magelungen

1987

0,6

566

Magelungen

1988

1,2

567

Magelungen

1989

1,1

568

Magelungen

1990

1,1

569

Magelungen

1991

0,6

570

Magelungen

1992

0,7

571

Magelungen

1993

0,8

572

Magelungen

1994

0,9

573

Magelungen

1995

0,8

574

Magelungen

1996

1,0

575

Magelungen

1997

0,9

576

Magelungen

1998

1,0

577

Magelungen

1999

1,0

578

Magelungen

2000

1,2

579

Magelungen

2001

1,2

580

Magelungen

2002

1,1

581

Magelungen

2003

0,8

582

Magelungen

2004

0,8

583

Magelungen

2005

0,8

584

Magelungen

2006

0,8

585

Magelungen

2007

0,7

586

Magelungen

2008

0,8

587

Magelungen

2009

0,8

588

Magelungen

2010

0,9

589

Magelungen

2011

0,8

590

Magelungen

2012

0,7

591

Magelungen

2013

0,7

592

Magelungen

2014

0,7

593

Magelungen

2015

0,8

594

Magelungen

2016

0,7

595

Magelungen

2017

0,7

596

Magelungen

2018

0,8

597

Magelungen

2019

0,8

598

Magelungen

2020

0,8

599

Magelungen

2021

0,7

600

Magelungen

2022

0,7

601

Riddarfjärden

1975

0,6

602

Riddarfjärden

1976

0,7

603

Riddarfjärden

1977

0,8

604

Riddarfjärden

1978

0,9

605

Riddarfjärden

1979

0,9

606

Riddarfjärden

1980

0,8

607

Riddarfjärden

1981

0,7

608

Riddarfjärden

1982

0,7

609

Riddarfjärden

1983

0,8

610

Riddarfjärden

1984

0,8

611

Riddarfjärden

1985

0,7

612

Riddarfjärden

1986

0,7

613

Riddarfjärden

1987

0,7

614

Riddarfjärden

1988

0,7

615

Riddarfjärden

1989

0,6

616

Riddarfjärden

1990

0,6

617

Riddarfjärden

1991

0,5

618

Riddarfjärden

1992

0,5

619

Riddarfjärden

1993

0,5

620

Riddarfjärden

1994

0,4

621

Riddarfjärden

1995

0,4

622

Riddarfjärden

1996

0,5

623

Riddarfjärden

1997

0,4

624

Riddarfjärden

1998

0,5

625

Riddarfjärden

1999

0,5

626

Riddarfjärden

2000

0,6

627

Riddarfjärden

2001

0,5

628

Riddarfjärden

2002

0,6

629

Riddarfjärden

2003

0,5

630

Riddarfjärden

2004

0,5

631

Riddarfjärden

2005

0,4

632

Riddarfjärden

2006

0,4

633

Riddarfjärden

2007

0,5

634

Riddarfjärden

2008

0,5

635

Riddarfjärden

2009

0,5

636

Riddarfjärden

2010

0,5

637

Riddarfjärden

2011

0,5

638

Riddarfjärden

2012

0,4

639

Riddarfjärden

2013

0,5

640

Riddarfjärden

2014

0,5

641

Riddarfjärden

2015

0,5

642

Riddarfjärden

2016

0,5

643

Riddarfjärden

2017

0,4

644

Riddarfjärden

2018

0,4

645

Riddarfjärden

2019

0,4

646

Riddarfjärden

2020

0,5

647

Riddarfjärden

2021

0,4

648

Riddarfjärden

2022

0,5

649

Råcksta Träsk

1978

1,1

650

Råcksta Träsk

1979

1,1

651

Råcksta Träsk

1980

1,2

652

Råcksta Träsk

1981

1,2

653

Råcksta Träsk

1982

1,3

654

Råcksta Träsk

1983

1,2

655

Råcksta Träsk

1984

1,2

656

Råcksta Träsk

1985

1,1

657

Råcksta Träsk

1986

1,0

658

Råcksta Träsk

1987

1,1

659

Råcksta Träsk

1988

1,0

660

Råcksta Träsk

1989

1,1

661

Råcksta Träsk

1990

1,0

662

Råcksta Träsk

1991

0,9

663

Råcksta Träsk

1992

0,8

664

Råcksta Träsk

1993

0,6

665

Råcksta Träsk

1994

0,6

666

Råcksta Träsk

1995

0,6

667

Råcksta Träsk

1996

0,6

668

Råcksta Träsk

1997

0,7

669

Råcksta Träsk

1998

0,7

670

Råcksta Träsk

1999

0,8

671

Råcksta Träsk

2000

0,7

672

Råcksta Träsk

2001

0,6

673

Råcksta Träsk

2002

0,6

674

Råcksta Träsk

2003

0,6

675

Råcksta Träsk

2004

0,6

676

Råcksta Träsk

2005

0,8

677

Råcksta Träsk

2006

1,0

678

Råcksta Träsk

2007

1,1

679

Råcksta Träsk

2008

1,1

680

Råcksta Träsk

2009

1,0

681

Råcksta Träsk

2010

1,2

682

Råcksta Träsk

2011

0,9

683

Råcksta Träsk

2012

0,8

684

Råcksta Träsk

2013

0,9

685

Råcksta Träsk

2014

0,9

686

Råcksta Träsk

2015

1,0

687

Råcksta Träsk

2016

0,8

688

Råcksta Träsk

2017

0,9

689

Råcksta Träsk

2018

0,9

690

Råcksta Träsk

2019

0,9

691

Råcksta Träsk

2020

0,9

692

Råcksta Träsk

2021

0,9

693

Råcksta Träsk

2022

1,0

694

Rödstensfjärden

1981

0,7

695

Rödstensfjärden

1982

0,8

696

Rödstensfjärden

1983

0,8

697

Rödstensfjärden

1984

0,8

698

Rödstensfjärden

1985

0,7

699

Rödstensfjärden

1986

0,7

700

Rödstensfjärden

1987

0,6

701

Rödstensfjärden

1988

0,7

702

Rödstensfjärden

1989

0,6

703

Rödstensfjärden

1990

0,5

704

Rödstensfjärden

1991

0,5

705

Rödstensfjärden

1992

0,5

706

Rödstensfjärden

1993

0,4

707

Rödstensfjärden

1994

0,4

708

Rödstensfjärden

1995

0,4

709

Rödstensfjärden

1996

0,4

710

Rödstensfjärden

1997

0,4

711

Rödstensfjärden

1998

0,4

712

Rödstensfjärden

1999

0,5

713

Rödstensfjärden

2000

0,6

714

Rödstensfjärden

2001

0,6

715

Rödstensfjärden

2002

0,5

716

Rödstensfjärden

2003

0,5

717

Rödstensfjärden

2004

0,4

718

Rödstensfjärden

2005

0,4

719

Rödstensfjärden

2006

0,4

720

Rödstensfjärden

2007

0,4

721

Rödstensfjärden

2008

0,4

722

Rödstensfjärden

2009

0,5

723

Rödstensfjärden

2010

0,4

724

Rödstensfjärden

2011

0,4

725

Rödstensfjärden

2012

0,4

726

Rödstensfjärden

2013

0,4

727

Rödstensfjärden

2014

0,5

728

Rödstensfjärden

2015

0,5

729

Rödstensfjärden

2016

0,4

730

Rödstensfjärden

2017

0,4

731

Rödstensfjärden

2018

0,4

732

Sicklasjön

1978

2,0

733

Sicklasjön

1979

1,4

734

Sicklasjön

1980

1,3

735

Sicklasjön

1981

1,3

736

Sicklasjön

1982

1,4

737

Sicklasjön

1983

1,4

738

Sicklasjön

1984

1,3

739

Sicklasjön

1985

1,2

740

Sicklasjön

1986

1,3

741

Sicklasjön

1987

1,2

742

Sicklasjön

1988

1,2

743

Sicklasjön

1989

1,2

744

Sicklasjön

1990

1,0

745

Sicklasjön

1991

0,9

746

Sicklasjön

1992

0,8

747

Sicklasjön

1993

0,8

748

Sicklasjön

1994

0,9

749

Sicklasjön

1995

0,9

750

Sicklasjön

1996

1,0

751

Sicklasjön

1997

1,0

752

Sicklasjön

1998

1,0

753

Sicklasjön

1999

0,9

754

Sicklasjön

2000

0,9

755

Sicklasjön

2001

1,0

756

Sicklasjön

2002

1,1

757

Sicklasjön

2003

1,0

758

Sicklasjön

2004

0,9

759

Sicklasjön

2005

0,8

760

Sicklasjön

2006

0,9

761

Sicklasjön

2007

1,1

762

Sicklasjön

2008

1,4

763

Sicklasjön

2009

1,4

764

Sicklasjön

2010

1,3

765

Sicklasjön

2011

0,9

766

Sicklasjön

2012

0,9

767

Sicklasjön

2013

0,9

768

Sicklasjön

2014

0,9

769

Sicklasjön

2015

0,9

770

Sicklasjön

2016

1,0

771

Sicklasjön

2017

1,0

772

Sicklasjön

2018

1,1

773

Sicklasjön

2019

1,1

774

Sicklasjön

2020

1,1

775

Sicklasjön

2021

0,9

776

Sicklasjön

2022

0,8

777

Spegeldammen

1998

1,0

778

Spegeldammen

1999

1,1

779

Spegeldammen

2000

1,1

780

Spegeldammen

2001

1,2

781

Spegeldammen

2002

1,0

782

Spegeldammen

2003

1,0

783

Spegeldammen

2004

0,8

784

Spegeldammen

2005

0,8

785

Spegeldammen

2006

0,9

786

Spegeldammen

2007

1,1

787

Spegeldammen

2008

1,3

788

Spegeldammen

2009

1,2

789

Spegeldammen

2010

1,4

790

Spegeldammen

2011

1,3

791

Spegeldammen

2012

1,2

792

Spegeldammen

2013

1,1

793

Spegeldammen

2014

1,5

794

Spegeldammen

2015

1,6

795

Spegeldammen

2016

1,6

796

Spegeldammen

2017

1,3

797

Spegeldammen

2018

1,4

798

Spegeldammen

2020

2,1

799

Spegeldammen

2021

2,1

800

Spegeldammen

2022

1,7

801

Trekanten

1980

1,6

802

Trekanten

1981

1,9

803

Trekanten

1982

1,7

804

Trekanten

1983

1,4

805

Trekanten

1984

1,1

806

Trekanten

1985

1,0

807

Trekanten

1986

1,0

808

Trekanten

1987

0,9

809

Trekanten

1988

1,1

810

Trekanten

1989

1,0

811

Trekanten

1990

0,9

812

Trekanten

1991

0,6

813

Trekanten

1992

0,5

814

Trekanten

1993

0,6

815

Trekanten

1994

0,6

816

Trekanten

1995

0,6

817

Trekanten

1996

0,5

818

Trekanten

1997

0,5

819

Trekanten

1998

0,4

820

Trekanten

1999

0,5

821

Trekanten

2000

0,5

822

Trekanten

2001

0,5

823

Trekanten

2002

0,5

824

Trekanten

2003

0,4

825

Trekanten

2004

0,4

826

Trekanten

2005

0,5

827

Trekanten

2006

0,7

828

Trekanten

2007

0,7

829

Trekanten

2008

0,7

830

Trekanten

2009

0,8

831

Trekanten

2010

0,8

832

Trekanten

2011

0,7

833

Trekanten

2012

0,4

834

Trekanten

2013

0,4

835

Trekanten

2014

0,5

836

Trekanten

2015

0,5

837

Trekanten

2016

0,5

838

Trekanten

2017

0,5

839

Trekanten

2018

0,4

840

Trekanten

2019

0,4

841

Trekanten

2020

0,4

842

Trekanten

2021

0,4

843

Trekanten

2022

0,5

844

Ulvsundasjön

1976

0,6

845

Ulvsundasjön

1977

0,7

846

Ulvsundasjön

1978

0,8

847

Ulvsundasjön

1979

0,8

848

Ulvsundasjön

1980

0,6

849

Ulvsundasjön

1981

0,7

850

Ulvsundasjön

1982

0,8

851

Ulvsundasjön

1983

0,8

852

Ulvsundasjön

1984

0,8

853

Ulvsundasjön

1985

0,8

854

Ulvsundasjön

1986

0,9

855

Ulvsundasjön

1987

1,0

856

Ulvsundasjön

1988

1,2

857

Ulvsundasjön

1989

1,0

858

Ulvsundasjön

1990

0,8

859

Ulvsundasjön

1991

0,5

860

Ulvsundasjön

1992

0,6

861

Ulvsundasjön

1993

0,5

862

Ulvsundasjön

1994

0,5

863

Ulvsundasjön

1995

0,5

864

Ulvsundasjön

1996

0,5

865

Ulvsundasjön

1997

0,5

866

Ulvsundasjön

1998

0,5

867

Ulvsundasjön

1999

0,6

868

Ulvsundasjön

2000

0,6

869

Ulvsundasjön

2001

0,6

870

Ulvsundasjön

2002

0,6

871

Ulvsundasjön

2003

0,5

872

Ulvsundasjön

2004

0,4

873

Ulvsundasjön

2005

0,4

874

Ulvsundasjön

2006

0,4

875

Ulvsundasjön

2007

0,5

876

Ulvsundasjön

2008

0,5

877

Ulvsundasjön

2009

0,5

878

Ulvsundasjön

2010

0,5

879

Ulvsundasjön

2011

0,4

880

Ulvsundasjön

2012

0,4

881

Ulvsundasjön

2013

0,5

882

Ulvsundasjön

2014

0,5

883

Ulvsundasjön

2015

0,5

884

Ulvsundasjön

2016

0,5

885

Ulvsundasjön

2017

0,3

886

Ulvsundasjön

2018

0,4

887

Ulvsundasjön

2019

0,5

888

Ulvsundasjön

2020

0,5

889

Ulvsundasjön

2021

0,5

890

Ulvsundasjön

2022

0,5

891

Årstaviken

1976

0,6

892

Årstaviken

1977

0,6

893

Årstaviken

1978

0,7

894

Årstaviken

1979

0,7

895

Årstaviken

1980

0,8

896

Årstaviken

1981

0,8

897

Årstaviken

1982

0,9

898

Årstaviken

1983

0,8

899

Årstaviken

1984

0,8

900

Årstaviken

1985

0,7

901

Årstaviken

1986

0,7

902

Årstaviken

1987

0,6

903

Årstaviken

1988

1,2

904

Årstaviken

1989

1,1

905

Årstaviken

1990

1,1

906

Årstaviken

1991

0,6

907

Årstaviken

1992

0,6

908

Årstaviken

1993

0,6

909

Årstaviken

1994

0,5

910

Årstaviken

1995

0,5

911

Årstaviken

1996

0,5

912

Årstaviken

1997

0,6

913

Årstaviken

1998

0,6

914

Årstaviken

1999

0,6

915

Årstaviken

2000

0,6

916

Årstaviken

2001

0,6

917

Årstaviken

2002

0,7

918

Årstaviken

2003

0,6

919

Årstaviken

2004

0,6

920

Årstaviken

2005

0,5

921

Årstaviken

2006

0,5

922

Årstaviken

2007

0,5

923

Årstaviken

2008

0,5

924

Årstaviken

2009

0,6

925

Årstaviken

2010

0,5

926

Årstaviken

2011

0,5

927

Årstaviken

2012

0,5

928

Årstaviken

2013

0,5

929

Årstaviken

2014

0,5

930

Årstaviken

2015

0,5

931

Årstaviken

2016

0,5

932

Årstaviken

2017

0,5

933

Årstaviken

2018

0,5

934

Årstaviken

2019

0,5

935

Årstaviken

2020

0,5

936

Årstaviken

2021

0,5

937

Årstaviken

2022

0,5

938

Ältasjön

1976

1,6

939

Ältasjön

1977

1,7

940

Ältasjön

1978

1,7

941

Ältasjön

1979

1,2

942

Ältasjön

1980

1,1

943

Ältasjön

1981

1,2

944

Ältasjön

1982

1,0

945

Ältasjön

1983

1,1

946

Ältasjön

1984

0,9

947

Ältasjön

1985

1,1

948

Ältasjön

1986

0,9

949

Ältasjön

1987

0,8

950

Ältasjön

1988

0,9

951

Ältasjön

1989

0,9

952

Ältasjön

1990

1,2

953

Ältasjön

1991

0,8

954

Ältasjön

1992

1,0

955

Ältasjön

1993

1,0

956

Ältasjön

1994

1,1

957

Ältasjön

1995

1,0

958

Ältasjön

1996

1,3

959

Ältasjön

1997

1,3

960

Ältasjön

1998

1,3

961

Ältasjön

1999

1,1

962

Ältasjön

2000

1,2

963

Ältasjön

2001

1,1

964

Ältasjön

2002

1,2

965

Ältasjön

2003

1,3

966

Ältasjön

2004

1,1

967

Ältasjön

2005

1,1

968

Ältasjön

2006

1,0

969

Ältasjön

2007

1,1

970

Ältasjön

2008

1,1

971

Ältasjön

2009

1,1

972

Ältasjön

2010

1,2

973

Ältasjön

2011

1,1

974

Ältasjön

2012

1,0

975

Ältasjön

2013

1,0

976

Ältasjön

2014

0,9

977

Ältasjön

2015

0,9

978

Ältasjön

2016

0,8

979

Ältasjön

2017

1,0

980

Ältasjön

2018

1,1

981

Ältasjön

2019

1,1

982

Ältasjön

2020

1,1

983

Ältasjön

2021

1,0

984

Ältasjön

2022

1,0

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.