Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.3.1.27.2.3.31

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Brunnsviken

2016

13

1

Drevviken

1997

11

2

Drevviken

2015

12

3

Drevviken

2015

11

4

Drevviken

2021

10

5

Fiskarfjärden

1994

11

6

Fiskarfjärden

1996

17

7

Fiskarfjärden

2001

12

8

Fiskarfjärden

2006

13

9

Fiskarfjärden

2007

14

10

Flaten

1994

9

11

Flaten

1999

8

12

Flaten

2001

9

13

Flaten

2002

7

14

Flaten

2003

5

15

Flaten

2004

8

16

Flaten

2005

8

17

Flaten

2006

9

18

Flaten

2007

7

19

Flaten

2008

7

20

Flaten

2009

9

21

Flaten

2011

9

22

Flaten

2016

10

23

Flaten

2019

8

24

Flaten

2019

8

25

Judarn

1990

4

26

Judarn

1996

3

27

Judarn

2012

4

28

Judarn

2016

4

29

Judarn

2020

4

30

Kyrksjön

1993

1

31

Kyrksjön

2012

1

32

Kyrksjön

2016

2

33

Kyrksjön

2020

2

34

Laduviken

1990

5

35

Laduviken

2012

4

36

Laduviken

2018

4

37

Lillsjön

1997

9

38

Lillsjön

1998

9

39

Lillsjön

2006

10

40

Lillsjön

2014

9

41

Lillsjön

2021

8

42

Långsjön

1996

6

43

Långsjön

1997

6

44

Långsjön

1998

5

45

Långsjön

1999

6

46

Långsjön

2000

5

47

Långsjön

2001

6

48

Långsjön

2002

6

49

Långsjön

2003

6

50

Långsjön

2004

6

51

Långsjön

2005

6

52

Långsjön

2006

6

53

Långsjön

2007

6

54

Långsjön

2008

5

55

Långsjön

2009

5

56

Långsjön

2010

5

57

Långsjön

2011

4

58

Långsjön

2016

5

59

Magelungen

1997

10

60

Magelungen

2014

9

61

Magelungen

2018

10

62

Råcksta Träsk

1996

5

63

Råcksta Träsk

2010

4

64

Råcksta Träsk

2014

4

65

Råcksta Träsk

2016

4

66

Råcksta Träsk

2020

4

67

Trekanten

1998

4

68

Trekanten

1999

5

69

Trekanten

2000

6

70

Trekanten

2001

4

71

Trekanten

2002

4

72

Trekanten

2003

6

73

Trekanten

2004

5

74

Trekanten

2005

5

75

Trekanten

2006

5

76

Trekanten

2007

4

77

Trekanten

2008

6

78

Trekanten

2009

7

79

Trekanten

2011

5

80

Trekanten

2012

6

81

Trekanten

2014

6

82

Trekanten

2016

6

83

Trekanten

2017

8

84

Ulvsundasjön

2015

9

85

Ulvsundasjön

2021

13

86

Årstaviken

2012

10

87

Årstaviken

2016

9

88

Ältasjön

1996

7

89

Ältasjön

1997

5

90

Ältasjön

1998

6

91

Ältasjön

1999

7

92

Ältasjön

2000

5

93

Ältasjön

2001

5

94

Ältasjön

2002

6

95

Ältasjön

2003

5

96

Ältasjön

2004

5

97

Ältasjön

2005

4

98

Ältasjön

2006

6

99

Ältasjön

2007

6

100

Ältasjön

2008

6

101

Ältasjön

2009

6

102

Ältasjön

2010

5

103

Ältasjön

2011

5

104

Ältasjön

2012

5

105

Ältasjön

2013

5

106

Ältasjön

2014

5

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb