Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.3.1.27.2.3.31

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Brunnsviken

2016

13

1

Brunnsviken

2022

12

2

Drevviken

1997

11

3

Drevviken

2015

12

4

Drevviken

2015

11

5

Drevviken

2021

10

6

Fiskarfjärden

1994

11

7

Fiskarfjärden

1996

17

8

Fiskarfjärden

2001

12

9

Fiskarfjärden

2006

13

10

Fiskarfjärden

2007

14

11

Flaten

1994

9

12

Flaten

1999

8

13

Flaten

2001

9

14

Flaten

2002

7

15

Flaten

2003

5

16

Flaten

2004

8

17

Flaten

2005

8

18

Flaten

2006

9

19

Flaten

2007

7

20

Flaten

2008

7

21

Flaten

2009

9

22

Flaten

2011

9

23

Flaten

2016

10

24

Flaten

2019

8

25

Flaten

2019

8

26

Judarn

1990

4

27

Judarn

1996

3

28

Judarn

2012

4

29

Judarn

2016

4

30

Judarn

2020

4

31

Kyrksjön

1993

1

32

Kyrksjön

2012

1

33

Kyrksjön

2016

2

34

Kyrksjön

2020

2

35

Laduviken

1990

5

36

Laduviken

2012

4

37

Laduviken

2018

4

38

Lillsjön

1997

9

39

Lillsjön

1998

9

40

Lillsjön

2006

10

41

Lillsjön

2014

9

42

Lillsjön

2021

8

43

Långsjön

1996

6

44

Långsjön

1997

6

45

Långsjön

1998

5

46

Långsjön

1999

6

47

Långsjön

2000

5

48

Långsjön

2001

6

49

Långsjön

2002

6

50

Långsjön

2003

6

51

Långsjön

2004

6

52

Långsjön

2005

6

53

Långsjön

2006

6

54

Långsjön

2007

6

55

Långsjön

2008

5

56

Långsjön

2009

5

57

Långsjön

2010

5

58

Långsjön

2011

4

59

Långsjön

2013

5

60

Långsjön

2016

5

61

Långsjön

2018

3

62

Långsjön

2021

4

63

Magelungen

1997

10

64

Magelungen

2014

9

65

Magelungen

2018

10

66

Magelungen

2022

11

67

Riddarfjärden

2017

12

68

Råcksta Träsk

1996

5

69

Råcksta Träsk

2010

4

70

Råcksta Träsk

2014

4

71

Råcksta Träsk

2016

4

72

Råcksta Träsk

2020

4

73

Trekanten

1998

4

74

Trekanten

1999

5

75

Trekanten

2000

6

76

Trekanten

2001

4

77

Trekanten

2002

4

78

Trekanten

2003

6

79

Trekanten

2004

5

80

Trekanten

2005

5

81

Trekanten

2006

5

82

Trekanten

2007

4

83

Trekanten

2008

6

84

Trekanten

2009

7

85

Trekanten

2011

5

86

Trekanten

2012

6

87

Trekanten

2014

6

88

Trekanten

2016

6

89

Trekanten

2017

8

90

Trekanten

2017

8

91

Trekanten

2021

6

92

Ulvsundasjön

2015

9

93

Ulvsundasjön

2021

13

94

Årstaviken

2012

10

95

Årstaviken

2016

9

96

Årstaviken

2022

12

97

Ältasjön

1996

7

98

Ältasjön

1997

5

99

Ältasjön

1998

6

100

Ältasjön

1999

7

101

Ältasjön

2000

5

102

Ältasjön

2001

5

103

Ältasjön

2002

6

104

Ältasjön

2003

5

105

Ältasjön

2004

5

106

Ältasjön

2005

4

107

Ältasjön

2006

6

108

Ältasjön

2007

6

109

Ältasjön

2008

6

110

Ältasjön

2009

6

111

Ältasjön

2010

5

112

Ältasjön

2011

5

113

Ältasjön

2012

5

114

Ältasjön

2013

5

115

Ältasjön

2014

5

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb