Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.9.2.3.25

Antracen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Antracen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.

Antracen finns ibland annat i kreosot, färger, asfalt, vattentäta ytbeläggningar, takpapp, gummidäck samt impregnerat trä. Luft utgör en viktig spridningsväg och i luften förekommer antracen bundet till partiklar och i gasfas. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön. Antracen är ett långlivat och giftigt ämne som kan anrikas i miljön.

Antracen i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Riddarfjärden

 0,452

2018

1

Lilla Värtan

 0,383

2021

2

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,173

2017

3

Årstaviken

 0,132

2018

4

Ulvsundasjön

 0,130

2017

5

Saltsjön

 0,122

2021

6

Brunnsviken

 0,083

2016

7

Trekanten

 0,067

2017

8

Judarn

 0,050

2017

9

Råcksta Träsk

 0,037

2016

10

Långsjön

 0,035

2017

11

Fiskarfjärden

 0,020

1997

12

Flaten

 0,020

2018

13

Drevviken

 0,016

2017

14

Lillsjön

 0,015

2002

15

Magelungen

 0,011

2017

16

Ältasjön

 0,007

1997

17

Kyrksjön

 0,005

2017

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <0,024 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>0,024 mg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<0,024 mg/kg