Gå direkt till sidans innehåll

Bly i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA. 3.1.9.2.3. 26

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer. Spridningen av bly har minskat genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer.

Idag används bly i bilbatterier och ackumulatorer. Bly kan förekomma naturligt i miljön men sprids även från industrier och från elektronikprodukter. En källa till spridning i miljön är ammunition.

Blyhalter i ytsediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 206

2016

1

Drevviken

 70

2017

2

Fiskarfjärden

 60

1997

3

Flaten

 73

2018

4

Judarn

 227

2017

5

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 201

2017

6

Kyrksjön

 56

2017

7

Lilla Värtan

 90

2021

8

Lillsjön

 200

2002

9

Långsjön

 124

2017

10

Magelungen

 59

2017

11

Riddarfjärden

 170

2018

12

Råcksta Träsk

 107

2016

13

Saltsjön

 268

2021

14

Trekanten

 324

2017

15

Ulvsundasjön

 136

2017

16

Årstaviken

 225

2018

17

Ältasjön

 87

1997

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <130 mg/kg i sjöar och <120 mg/kg i kustvatten.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-22