Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.9.2.3.26

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer. Spridningen av bly har minskat genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer.

Idag används bly i bilbatterier och ackumulatorer. Bly kan förekomma naturligt i miljön men sprids även från industrier och från elektronikprodukter. En källa till spridning i miljön är ammunition.

Blyhalter i ytsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Drevviken

1991

97

1

Drevviken

1997

91

2

Drevviken

2002

78

3

Drevviken

2017

70

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <130 mg/kg i sjöar och <120 mg/kg i kustvatten.