Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.9.2.3.26

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer. Spridningen av bly har minskat genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer.

Idag används bly i bilbatterier och ackumulatorer. Bly kan förekomma naturligt i miljön men sprids även från industrier och från elektronikprodukter. En källa till spridning i miljön är ammunition.

Blyhalter i ytsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Flaten

1991

128

1

Flaten

1997

100

2

Flaten

2002

44

3

Flaten

2018

73

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <130 mg/kg i sjöar och <120 mg/kg i kustvatten.