Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.9.2.3.28

Kadmium är ett ämne som finns naturligt i jorden. Metallen används i många olika industriella tillämpningar men användningen är reglerad. Kadmium användas i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Importerade elektronikprodukter kan innehålla kadmium och det förekommer även i konstgödsel och i gammal PVC plast.

Kadmium sprids genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växternas rotsystem.

Kadmiumhalt i ytsediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 4,6

2016

1

Drevviken

 0,8

2017

2

Fiskarfjärden

 0,8

1997

3

Flaten

 1,6

2018

4

Judarn

 2,4

2017

5

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 3,4

2017

6

Kyrksjön

 0,6

2017

7

Lilla Värtan

 1,2

2021

8

Lillsjön

 5,0

2002

9

Långsjön

 1,5

2017

10

Magelungen

 0,7

2017

11

Riddarfjärden

 1,3

2018

12

Råcksta Träsk

 1,3

2016

13

Saltsjön

 7,6

2021

14

Trekanten

 2,9

2017

15

Ulvsundasjön

 2,2

2017

16

Årstaviken

 3,5

2018

17

Ältasjön

 1,5

1997

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <2,3 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>2,3 mg/kg

1

 God eller bättre

<2,3 mg/kg