Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.27.2.3.28

Kadmium är ett ämne som finns naturligt i jorden. Metallen används i många olika industriella tillämpningar men användningen är reglerad. Kadmium användas i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Importerade elektronikprodukter kan innehålla kadmium och det förekommer även i konstgödsel och i gammal PVC plast.

Kadmium sprids genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växternas rotsystem.

Kadmiumhalt i ytsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Magelungen

1991

0,8

1

Magelungen

1997

0,8

2

Magelungen

2002

0,5

3

Magelungen

2017

0,7

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <2,3 mg/kg i sjöar och kustvatten.