Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.3.8.5
Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

2007

Trafikkontoret

Pågående

1

Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Pågående

Exploateringskontoret

Genomförd

2

Genomförd
Järva - Hästa groddamm

Genomförd

2007

Exploateringskontoret, Trafikkontoret

Genomförd

3

Genomförd
Fiskväg vid Ulriksdals slott

Genomförd

2014

Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens fastighetsverk

Genomförd

4

Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Genomförd

2013

Trafikverket

Genomförd

5

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

2011

Solna stad

Genomförd

6

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Genomförd

2007

Solna stad, Sundbybergs stad

Genomförd

7

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Genomförd

2011

Trafikkontoret

Genomförd

8

Genomförd
Miljöövervakningsprogram för Igelbäcken

Genomförd

2012

Igelbäcksgruppen

Genomförd

9

Genomförd
Hydrologisk beräkningsmodell för Igelbäcken

Genomförd

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

10

Genomförd
Kulturreservatsbildning för Igelbäcken

Genomförd

2006

Stadsbyggnadskontoret

Genomförd

11

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning i Igelbäcken 2013

Genomförd

2013

Igelbäcksgruppen

Genomförd

12

Genomförd
Undersökning av kiselalger i Igelbäcken 2012

Genomförd

2012

Miljöförvaltningen