Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Anläggande av groddammar

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Åtgärd TEMA.3.1.1.7.2

Under 2007 har Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med främst stadsdelsförvaltningarna anlagt tretton nya groddammar runt om i Stockholm.

Groddjuren är beroende av vatten för sin fortplantning, och de flesta groddjur måste ha närhet till vatten för att kunna överleva. Genom att gräva nya groddammar i anslutning till naturmark vid stadens sjöar och vattendrag gynnas groddjurens överlevnad.
Många av stadens kärr och våtmarker har dikats ut vilket varit negativt för groddjuren.

Projektet finansierades av Miljömiljarden och Länsstyrelsen via statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Resultat

Totalt anlades 13 groddammar varav två större (ca 200 kvm) s.k. salamanderdammar och 11 st mindre (30-45 kvm). Dammarna grävdes i februari 2007, ca 1,5 meter djupa - tillräckligt för att undvika uttorkning under sensommaren. Dammarna har karterats och undersökts under våren 2007 i ett examensarbete för att erhålla en grund för en utvärdering. Vattennivån i dammarna följer grundvattennivån, som efter sommaren 2007 var låg, men ingen av dammarna verkar riskera att helt torka ut.

Dammarna finns vid följande vattenområden: Råcksta träsk, Mälaren vid Kanaan, Judarn (2 st varav 1 stor), Kyrksjön, Lillsjön, Laduviken, Långsjön, Magelungen (Fagersjö), Forsån, Drevviken (Sköndal), Ältasjön och Nackareservatet (Björkhagens golfbana).

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-17