Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utreda enskilda avlopp vid Hökarängsbadet

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Åtgärd TEMA.3.1.1.7.15

Utreda och vid behov åtgärda enskilda avlopp inom fritidsfastigheter och Hökarängens gård som kan ha påverkan på vattenkvalitén vid Hökarängsbadet. I samband med framtagandet av Handlingsplan Badvatten 2007 tillsattes en särskild konsultutredning (WRS AB) som specialstuderade tre bad: Hökarängsbadet, Sätrabadet och Smedsuddsbadet. Utredningen konstaterade att enskilda avlopp skulle kunna påverka badvattenkvalitén vid badet, se länk nedtill.

Resultat

Åtgärden har avförts eftersom den inte längre är aktuell. Stockholm Vatten har 2009 flyttat en dagvattenledning som mynnade vid badet, och som nu leds till en nyanlagd skärmbassäng. Åtgärden resulterade i att badvattenkvaliteten förbättrades påtagligt, inga prover är numera otjänliga.