Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.27.2.3.28

Kadmium är ett ämne som finns naturligt i jorden. Metallen används i många olika industriella tillämpningar men användningen är reglerad. Kadmium användas i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Importerade elektronikprodukter kan innehålla kadmium och det förekommer även i konstgödsel och i gammal PVC plast.

Kadmium sprids genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växternas rotsystem.

Kadmiumhalt i ytsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Brunnsviken

2016

4,6

1

Drevviken

1991

0,8

2

Drevviken

1997

1,1

3

Drevviken

2002

1,0

4

Drevviken

2017

0,8

5

Fiskarfjärden

1997

0,8

6

Flaten

1991

2,5

7

Flaten

1997

1,6

8

Flaten

2002

1,0

9

Flaten

2018

1,6

10

Judarn

1991

1,7

11

Judarn

1997

1,6

12

Judarn

2002

2,0

13

Judarn

2017

2,4

14

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

3,4

15

Kyrksjön

1991

1,2

16

Kyrksjön

1997

1,3

17

Kyrksjön

2002

1,0

18

Kyrksjön

2017

0,6

19

Lilla Värtan

1997

1,6

20

Lilla Värtan

2001

1,2

21

Lilla Värtan

2007

1,2

22

Lilla Värtan

2021

1,2

23

Lillsjön

1991

4,4

24

Lillsjön

1997

7,2

25

Lillsjön

2002

5,0

26

Långsjön

1991

1,3

27

Långsjön

1997

1,8

28

Långsjön

2002

2,0

29

Långsjön

2017

1,5

30

Magelungen

1991

0,8

31

Magelungen

1997

0,8

32

Magelungen

2002

0,5

33

Magelungen

2017

0,7

34

Riddarfjärden

1997

2,5

35

Riddarfjärden

2002

2,0

36

Riddarfjärden

2013

1,3

37

Riddarfjärden

2015

1,2

38

Riddarfjärden

2018

1,3

39

Råcksta Träsk

1991

2,8

40

Råcksta Träsk

1997

3,4

41

Råcksta Träsk

2002

3,0

42

Råcksta Träsk

2016

1,3

43

Saltsjön

1997

1,8

44

Saltsjön

2002

3,0

45

Saltsjön

2013

2,6

46

Saltsjön

2021

7,6

47

Trekanten

1991

1,3

48

Trekanten

1997

3,2

49

Trekanten

2017

2,9

50

Ulvsundasjön

1997

3,7

51

Ulvsundasjön

2001

2,0

52

Ulvsundasjön

2002

2,0

53

Ulvsundasjön

2013

2,2

54

Ulvsundasjön

2017

2,2

55

Årstaviken

1997

2,2

56

Årstaviken

2013

3,1

57

Årstaviken

2018

3,5

58

Ältasjön

1991

0,7

59

Ältasjön

1997

1,5

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <2,3 mg/kg i sjöar och kustvatten.