Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.9.2.3.9

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Laduviken

1982

26

1

Laduviken

1983

31

2

Laduviken

1984

30

3

Laduviken

1985

33

4

Laduviken

1986

28

5

Laduviken

1987

33

6

Laduviken

1988

30

7

Laduviken

1989

43

8

Laduviken

1990

40

9

Laduviken

1991

39

10

Laduviken

1992

24

11

Laduviken

1993

19

12

Laduviken

1994

21

13

Laduviken

1995

16

14

Laduviken

1996

11

15

Laduviken

1997

9,6

16

Laduviken

1998

8,8

17

Laduviken

1999

11

18

Laduviken

2000

12

19

Laduviken

2001

11

20

Laduviken

2002

11

21

Laduviken

2003

16

22

Laduviken

2004

15

23

Laduviken

2006

7,3

24

Laduviken

2007

7,8

25

Laduviken

2008

11

26

Laduviken

2009

12

27

Laduviken

2010

15

28

Laduviken

2011

12

29

Laduviken

2012

12

30

Laduviken

2013

9,0

31

Laduviken

2014

10

32

Laduviken

2015

9,0

33

Laduviken

2016

19

34

Laduviken

2017

18

35

Laduviken

2018

19

36

Laduviken

2019

19

37

Laduviken

2020

18

38

Laduviken

2021

43

39

Laduviken

2022

31

40

Laduviken

2023

33

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.