Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.9.2.3.8

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultatet redovisas på miljöbarometern i augusti varje år.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt siktdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Bällstaviken

1982

1,4

1

Bällstaviken

1983

1,3

2

Bällstaviken

1984

1,5

3

Bällstaviken

1985

1,5

4

Bällstaviken

1986

1,3

5

Bällstaviken

1987

1,1

6

Bällstaviken

1988

1,1

7

Bällstaviken

1989

1,0

8

Bällstaviken

1990

1,0

9

Bällstaviken

1991

1,0

10

Bällstaviken

1992

1,0

11

Bällstaviken

1993

1,1

12

Bällstaviken

1994

1,3

13

Bällstaviken

1995

1,3

14

Bällstaviken

1996

1,3

15

Bällstaviken

1997

1,2

16

Bällstaviken

1998

1,5

17

Bällstaviken

1999

1,4

18

Bällstaviken

2000

1,5

19

Bällstaviken

2001

1,6

20

Bällstaviken

2002

1,8

21

Bällstaviken

2003

1,9

22

Bällstaviken

2004

2,0

23

Bällstaviken

2005

2,0

24

Bällstaviken

2006

1,9

25

Bällstaviken

2007

1,6

26

Bällstaviken

2008

1,5

27

Bällstaviken

2009

1,5

28

Bällstaviken

2010

1,5

29

Bällstaviken

2011

1,7

30

Bällstaviken

2012

2,1

31

Bällstaviken

2013

2,2

32

Bällstaviken

2014

1,8

33

Bällstaviken

2015

1,5

34

Bällstaviken

2016

1,4

35

Bällstaviken

2017

1,6

36

Bällstaviken

2018

1,6

37

Bällstaviken

2019

1,6

38

Bällstaviken

2020

1,9

39

Bällstaviken

2021

2,0

40

Bällstaviken

2022

2,0

41

Bällstaviken

2023

2,2

42

Drevviken

1982

0,8

43

Drevviken

1983

0,7

44

Drevviken

1984

0,8

45

Drevviken

1985

0,9

46

Drevviken

1986

1,5

47

Drevviken

1987

1,6

48

Drevviken

1988

1,6

49

Drevviken

1989

1,2

50

Drevviken

1990

1,0

51

Drevviken

1991

1,2

52

Drevviken

1992

1,0

53

Drevviken

1993

1,0

54

Drevviken

1994

1,0

55

Drevviken

1995

1,1

56

Drevviken

1996

1,2

57

Drevviken

1997

0,9

58

Drevviken

1998

0,9

59

Drevviken

1999

0,9

60

Drevviken

2000

1,3

61

Drevviken

2001

1,5

62

Drevviken

2002

1,5

63

Drevviken

2003

1,6

64

Drevviken

2004

1,8

65

Drevviken

2005

2,4

66

Drevviken

2006

2,1

67

Drevviken

2007

2,4

68

Drevviken

2008

2,1

69

Drevviken

2009

2,1

70

Drevviken

2010

1,7

71

Drevviken

2011

1,6

72

Drevviken

2012

1,5

73

Drevviken

2013

1,7

74

Drevviken

2014

1,5

75

Drevviken

2015

1,8

76

Drevviken

2016

1,7

77

Drevviken

2017

2,1

78

Drevviken

2018

1,7

79

Drevviken

2019

1,6

80

Drevviken

2020

1,5

81

Drevviken

2021

1,8

82

Drevviken

2022

1,9

83

Drevviken

2023

3,1

84

Fiskarfjärden

1982

3,5

85

Fiskarfjärden

1983

3,4

86

Fiskarfjärden

1984

3,8

87

Fiskarfjärden

1985

3,8

88

Fiskarfjärden

1986

3,9

89

Fiskarfjärden

1987

4,0

90

Fiskarfjärden

1988

3,9

91

Fiskarfjärden

1989

3,6

92

Fiskarfjärden

1990

3,4

93

Fiskarfjärden

1991

3,2

94

Fiskarfjärden

1992

3,0

95

Fiskarfjärden

1993

3,7

96

Fiskarfjärden

1994

4,5

97

Fiskarfjärden

1995

4,5

98

Fiskarfjärden

1996

4,4

99

Fiskarfjärden

1997

4,6

100

Fiskarfjärden

1998

5,6

101

Fiskarfjärden

1999

5,2

102

Fiskarfjärden

2000

4,7

103

Fiskarfjärden

2001

3,7

104

Fiskarfjärden

2002

3,8

105

Fiskarfjärden

2003

4,1

106

Fiskarfjärden

2004

4,8

107

Fiskarfjärden

2005

5,0

108

Fiskarfjärden

2006

5,1

109

Fiskarfjärden

2007

5,2

110

Fiskarfjärden

2008

5,1

111

Fiskarfjärden

2009

4,2

112

Fiskarfjärden

2010

3,3

113

Fiskarfjärden

2011

3,0

114

Fiskarfjärden

2012

3,5

115

Fiskarfjärden

2013

3,6

116

Fiskarfjärden

2014

4,6

117

Fiskarfjärden

2015

3,3

118

Fiskarfjärden

2016

3,5

119

Fiskarfjärden

2017

4,1

120

Fiskarfjärden

2018

4,5

121

Fiskarfjärden

2019

4,4

122

Fiskarfjärden

2020

4,2

123

Fiskarfjärden

2021

4,0

124

Fiskarfjärden

2022

4,6

125

Fiskarfjärden

2023

4,3

126

Flaten

1982

4,1

127

Flaten

1983

3,8

128

Flaten

1984

4,3

129

Flaten

1985

4,4

130

Flaten

1986

5,2

131

Flaten

1987

5,3

132

Flaten

1988

5,2

133

Flaten

1989

4,6

134

Flaten

1990

4,3

135

Flaten

1991

4,1

136

Flaten

1992

4,7

137

Flaten

1993

3,7

138

Flaten

1994

3,8

139

Flaten

1995

3,1

140

Flaten

1996

4,1

141

Flaten

1997

4,2

142

Flaten

1998

3,8

143

Flaten

1999

3,9

144

Flaten

2000

3,8

145

Flaten

2001

5,1

146

Flaten

2002

5,0

147

Flaten

2003

6,3

148

Flaten

2004

6,2

149

Flaten

2005

6,4

150

Flaten

2006

6,0

151

Flaten

2007

6,7

152

Flaten

2008

6,7

153

Flaten

2009

6,5

154

Flaten

2010

6,3

155

Flaten

2011

5,7

156

Flaten

2012

5,8

157

Flaten

2013

5,4

158

Flaten

2014

6,2

159

Flaten

2015

6,4

160

Flaten

2016

6,3

161

Flaten

2017

6,7

162

Flaten

2018

5,9

163

Flaten

2019

5,7

164

Flaten

2020

5,2

165

Flaten

2021

5,4

166

Flaten

2022

6,0

167

Flaten

2023

5,2

168

Görväln

1981

4,0

169

Görväln

1982

4,0

170

Görväln

1983

4,0

171

Görväln

1984

4,2

172

Görväln

1985

4,0

173

Görväln

1986

4,0

174

Görväln

1987

3,5

175

Görväln

1988

3,7

176

Görväln

1989

3,7

177

Görväln

1990

3,9

178

Görväln

1991

3,3

179

Görväln

1992

3,1

180

Görväln

1993

3,6

181

Görväln

1994

5,0

182

Görväln

1995

4,8

183

Görväln

1996

4,7

184

Görväln

1997

4,7

185

Görväln

1998

5,4

186

Görväln

1999

5,2

187

Görväln

2000

4,6

188

Görväln

2001

4,0

189

Görväln

2002

3,9

190

Görväln

2003

4,0

191

Görväln

2004

5,2

192

Görväln

2005

5,4

193

Görväln

2006

5,5

194

Görväln

2007

4,8

195

Görväln

2008

4,8

196

Görväln

2009

4,0

197

Görväln

2010

3,5

198

Görväln

2011

2,9

199

Görväln

2012

3,1

200

Görväln

2013

3,3

201

Görväln

2014

3,3

202

Görväln

2015

3,6

203

Görväln

2016

3,7

204

Görväln

2017

4,2

205

Görväln

2018

3,8

206

Görväln

2019

4,2

207

Görväln

2020

4,1

208

Görväln

2021

4,2

209

Görväln

2022

4,3

210

Görväln

2023

4,5

211

Isbladskärret

2000

0,5

212

Isbladskärret

2001

0,4

213

Isbladskärret

2002

0,5

214

Isbladskärret

2003

0,6

215

Isbladskärret

2004

0,9

216

Isbladskärret

2005

0,9

217

Isbladskärret

2006

1,0

218

Isbladskärret

2007

0,9

219

Isbladskärret

2010

0,9

220

Isbladskärret

2011

0,6

221

Isbladskärret

2012

0,4

222

Isbladskärret

2013

0,9

223

Isbladskärret

2014

0,8

224

Isbladskärret

2015

1,0

225

Isbladskärret

2016

0,6

226

Isbladskärret

2017

0,5

227

Isbladskärret

2018

0,4

228

Isbladskärret

2020

0,2

229

Isbladskärret

2021

0,2

230

Isbladskärret

2022

0,5

231

Isbladskärret

2023

0,6

232

Judarn

1982

1,8

233

Judarn

1983

1,6

234

Judarn

1984

1,8

235

Judarn

1985

2,2

236

Judarn

1986

2,2

237

Judarn

1987

2,0

238

Judarn

1988

1,9

239

Judarn

1989

1,9

240

Judarn

1990

1,8

241

Judarn

1991

1,8

242

Judarn

1992

2,0

243

Judarn

1993

2,0

244

Judarn

1994

1,9

245

Judarn

1995

1,8

246

Judarn

1996

2,0

247

Judarn

1997

2,2

248

Judarn

1998

2,1

249

Judarn

1999

2,4

250

Judarn

2000

2,8

251

Judarn

2001

3,2

252

Judarn

2002

3,4

253

Judarn

2003

3,2

254

Judarn

2004

3,3

255

Judarn

2005

3,3

256

Judarn

2006

3,2

257

Judarn

2007

2,9

258

Judarn

2008

3,1

259

Judarn

2009

3,1

260

Judarn

2010

2,9

261

Judarn

2011

2,4

262

Judarn

2012

2,3

263

Judarn

2013

2,5

264

Judarn

2014

2,5

265

Judarn

2015

2,6

266

Judarn

2016

2,5

267

Judarn

2017

2,7

268

Judarn

2018

2,4

269

Judarn

2019

2,5

270

Judarn

2020

2,6

271

Judarn

2021

3,0

272

Judarn

2022

3,8

273

Judarn

2023

3,8

274

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

1,9

275

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

1,9

276

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

1,7

277

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

1,8

278

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

1,4

279

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

1,1

280

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

1,0

281

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

1,1

282

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

1,1

283

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

1,2

284

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

1,3

285

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

1,4

286

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

1,4

287

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

1,4

288

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

1,5

289

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

1,6

290

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

1,8

291

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

1,7

292

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

2,0

293

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

2,0

294

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

2,3

295

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

2,1

296

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

2,2

297

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

2,0

298

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

1,8

299

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

1,5

300

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

1,6

301

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

1,8

302

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

1,8

303

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

1,7

304

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

1,8

305

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

1,8

306

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

1,6

307

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

1,6

308

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

1,6

309

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

1,6

310

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

1,6

311

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

1,5

312

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

1,5

313

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

1,6

314

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

2,1

315

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2023

2,5

316

Kyrksjön

1982

1,1

317

Kyrksjön

1983

0,6

318

Kyrksjön

1984

0,8

319

Kyrksjön

1985

1,1

320

Kyrksjön

1986

1,3

321

Kyrksjön

1987

1,3

322

Kyrksjön

1988

1,4

323

Kyrksjön

1989

1,1

324

Kyrksjön

1990

1,0

325

Kyrksjön

1991

0,9

326

Kyrksjön

1992

1,3

327

Kyrksjön

1993

1,7

328

Kyrksjön

1994

1,5

329

Kyrksjön

1995

1,4

330

Kyrksjön

1996

1,2

331

Kyrksjön

1997

1,5

332

Kyrksjön

1998

1,7

333

Kyrksjön

1999

1,9

334

Kyrksjön

2000

2,1

335

Kyrksjön

2001

2,1

336

Kyrksjön

2002

2,0

337

Kyrksjön

2003

2,0

338

Kyrksjön

2004

1,9

339

Kyrksjön

2005

2,0

340

Kyrksjön

2006

1,9

341

Kyrksjön

2007

1,9

342

Kyrksjön

2008

1,7

343

Kyrksjön

2009

1,5

344

Kyrksjön

2010

1,2

345

Kyrksjön

2011

1,0

346

Kyrksjön

2012

1,1

347

Kyrksjön

2013

1,1

348

Kyrksjön

2014

1,1

349

Kyrksjön

2015

1,3

350

Kyrksjön

2016

1,4

351

Kyrksjön

2017

1,7

352

Kyrksjön

2018

1,2

353

Kyrksjön

2019

1,3

354

Kyrksjön

2020

1,2

355

Kyrksjön

2021

1,4

356

Kyrksjön

2022

1,5

357

Kyrksjön

2023

1,6

358

Laduviken

1982

1,0

359

Laduviken

1983

0,9

360

Laduviken

1984

1,3

361

Laduviken

1985

1,5

362

Laduviken

1986

1,7

363

Laduviken

1987

1,4

364

Laduviken

1988

1,5

365

Laduviken

1989

1,3

366

Laduviken

1990

1,2

367

Laduviken

1991

1,3

368

Laduviken

1992

1,5

369

Laduviken

1993

1,8

370

Laduviken

1994

1,6

371

Laduviken

1995

1,7

372

Laduviken

1996

1,9

373

Laduviken

1997

2,5

374

Laduviken

1998

2,5

375

Laduviken

1999

2,4

376

Laduviken

2000

2,2

377

Laduviken

2001

2,5

378

Laduviken

2002

2,8

379

Laduviken

2003

3,0

380

Laduviken

2004

3,1

381

Laduviken

2005

2,9

382

Laduviken

2006

2,7

383

Laduviken

2007

2,5

384

Laduviken

2008

2,5

385

Laduviken

2009

2,6

386

Laduviken

2010

2,4

387

Laduviken

2011

2,8

388

Laduviken

2012

2,6

389

Laduviken

2013

3,5

390

Laduviken

2014

3,6

391

Laduviken

2015

3,7

392

Laduviken

2016

3,4

393

Laduviken

2017

3,7

394

Laduviken

2018

3,4

395

Laduviken

2019

3,0

396

Laduviken

2020

2,4

397

Laduviken

2021

2,1

398

Laduviken

2022

3,1

399

Laduviken

2023

3,2

400

Lappkärret

2000

0,7

401

Lappkärret

2001

0,8

402

Lappkärret

2002

0,9

403

Lappkärret

2003

0,8

404

Lappkärret

2004

0,8

405

Lappkärret

2005

0,9

406

Lappkärret

2006

0,8

407

Lappkärret

2007

0,9

408

Lappkärret

2008

0,8

409

Lappkärret

2009

0,8

410

Lappkärret

2010

0,6

411

Lappkärret

2011

0,7

412

Lappkärret

2012

0,6

413

Lappkärret

2013

1,0

414

Lappkärret

2014

1,4

415

Lappkärret

2015

1,6

416

Lappkärret

2016

1,4

417

Lappkärret

2017

1,1

418

Lappkärret

2018

1,1

419

Lappkärret

2020

0,8

420

Lappkärret

2021

1,1

421

Lappkärret

2022

1,2

422

Lappkärret

2023

1,4

423

Lillsjön

1982

0,3

424

Lillsjön

1983

0,3

425

Lillsjön

1984

0,3

426

Lillsjön

1985

0,3

427

Lillsjön

1986

0,4

428

Lillsjön

1987

0,4

429

Lillsjön

1988

0,3

430

Lillsjön

1989

0,3

431

Lillsjön

1990

0,3

432

Lillsjön

1991

0,2

433

Lillsjön

1992

0,2

434

Lillsjön

1993

0,3

435

Lillsjön

1994

0,4

436

Lillsjön

1995

0,5

437

Lillsjön

1996

0,4

438

Lillsjön

1997

0,3

439

Lillsjön

1998

0,3

440

Lillsjön

1999

0,4

441

Lillsjön

2000

0,5

442

Lillsjön

2001

0,5

443

Lillsjön

2002

0,4

444

Lillsjön

2003

0,5

445

Lillsjön

2004

0,5

446

Lillsjön

2005

0,6

447

Lillsjön

2006

0,6

448

Lillsjön

2007

0,6

449

Lillsjön

2008

0,6

450

Lillsjön

2009

0,5

451

Lillsjön

2010

0,5

452

Lillsjön

2011

0,4

453

Lillsjön

2012

0,5

454

Lillsjön

2013

0,4

455

Lillsjön

2014

0,5

456

Lillsjön

2015

0,5

457

Lillsjön

2016

0,5

458

Lillsjön

2017

0,6

459

Lillsjön

2018

0,5

460

Lillsjön

2019

0,5

461

Lillsjön

2020

0,3

462

Lillsjön

2021

0,4

463

Lillsjön

2022

0,4

464

Lillsjön

2023

0,4

465

Långsjön

1982

0,8

466

Långsjön

1983

0,5

467

Långsjön

1984

0,6

468

Långsjön

1985

0,6

469

Långsjön

1986

0,7

470

Långsjön

1987

0,6

471

Långsjön

1988

0,6

472

Långsjön

1989

0,7

473

Långsjön

1990

0,7

474

Långsjön

1991

0,6

475

Långsjön

1992

0,5

476

Långsjön

1993

0,4

477

Långsjön

1994

0,4

478

Långsjön

1995

0,7

479

Långsjön

1996

0,8

480

Långsjön

1997

0,9

481

Långsjön

1998

0,9

482

Långsjön

1999

0,7

483

Långsjön

2000

0,7

484

Långsjön

2001

0,6

485

Långsjön

2002

0,6

486

Långsjön

2003

0,6

487

Långsjön

2004

0,8

488

Långsjön

2005

0,9

489

Långsjön

2006

1,0

490

Långsjön

2007

1,0

491

Långsjön

2008

1,1

492

Långsjön

2009

1,1

493

Långsjön

2010

1,4

494

Långsjön

2011

1,4

495

Långsjön

2012

1,9

496

Långsjön

2013

1,7

497

Långsjön

2014

1,5

498

Långsjön

2015

1,0

499

Långsjön

2016

0,8

500

Långsjön

2017

1,2

501

Långsjön

2018

1,2

502

Långsjön

2019

1,3

503

Långsjön

2020

1,0

504

Långsjön

2021

1,3

505

Långsjön

2022

1,2

506

Långsjön

2023

1,2

507

Magelungen

1982

0,8

508

Magelungen

1983

0,8

509

Magelungen

1984

0,9

510

Magelungen

1985

1,1

511

Magelungen

1986

1,1

512

Magelungen

1987

1,1

513

Magelungen

1988

1,0

514

Magelungen

1989

0,8

515

Magelungen

1990

0,7

516

Magelungen

1991

0,9

517

Magelungen

1992

1,0

518

Magelungen

1993

1,1

519

Magelungen

1994

1,0

520

Magelungen

1995

1,2

521

Magelungen

1996

1,1

522

Magelungen

1997

1,4

523

Magelungen

1998

1,6

524

Magelungen

1999

1,9

525

Magelungen

2000

2,2

526

Magelungen

2001

1,9

527

Magelungen

2002

1,7

528

Magelungen

2003

1,5

529

Magelungen

2004

1,6

530

Magelungen

2005

2,1

531

Magelungen

2006

2,4

532

Magelungen

2007

2,4

533

Magelungen

2008

2,2

534

Magelungen

2009

1,9

535

Magelungen

2010

2,1

536

Magelungen

2011

2,2

537

Magelungen

2012

2,3

538

Magelungen

2013

2,0

539

Magelungen

2014

1,8

540

Magelungen

2015

2,1

541

Magelungen

2016

2,2

542

Magelungen

2017

2,2

543

Magelungen

2018

1,7

544

Magelungen

2019

2,1

545

Magelungen

2020

2,5

546

Magelungen

2021

2,5

547

Magelungen

2022

3,1

548

Magelungen

2023

3,2

549

Riddarfjärden

1982

4,8

550

Riddarfjärden

1983

4,1

551

Riddarfjärden

1984

4,2

552

Riddarfjärden

1985

3,8

553

Riddarfjärden

1986

4,0

554

Riddarfjärden

1987

4,0

555

Riddarfjärden

1988

4,0

556

Riddarfjärden

1989

3,7

557

Riddarfjärden

1990

3,9

558

Riddarfjärden

1991

3,6

559

Riddarfjärden

1992

3,6

560

Riddarfjärden

1993

3,7

561

Riddarfjärden

1994

3,7

562

Riddarfjärden

1995

3,6

563

Riddarfjärden

1996

3,6

564

Riddarfjärden

1997

4,5

565

Riddarfjärden

1998

5,0

566

Riddarfjärden

1999

4,9

567

Riddarfjärden

2000

4,3

568

Riddarfjärden

2001

3,8

569

Riddarfjärden

2002

3,7

570

Riddarfjärden

2003

4,1

571

Riddarfjärden

2004

4,8

572

Riddarfjärden

2005

5,4

573

Riddarfjärden

2006

5,4

574

Riddarfjärden

2007

5,3

575

Riddarfjärden

2008

5,2

576

Riddarfjärden

2009

4,6

577

Riddarfjärden

2010

3,8

578

Riddarfjärden

2011

3,4

579

Riddarfjärden

2012

3,6

580

Riddarfjärden

2013

3,7

581

Riddarfjärden

2014

3,3

582

Riddarfjärden

2015

3,3

583

Riddarfjärden

2016

3,2

584

Riddarfjärden

2017

4,1

585

Riddarfjärden

2018

4,0

586

Riddarfjärden

2019

4,1

587

Riddarfjärden

2020

4,1

588

Riddarfjärden

2021

3,9

589

Riddarfjärden

2022

4,0

590

Riddarfjärden

2023

3,8

591

Råcksta Träsk

1982

0,9

592

Råcksta Träsk

1983

1,0

593

Råcksta Träsk

1984

1,1

594

Råcksta Träsk

1985

1,1

595

Råcksta Träsk

1986

1,2

596

Råcksta Träsk

1987

1,4

597

Råcksta Träsk

1988

1,5

598

Råcksta Träsk

1989

1,3

599

Råcksta Träsk

1990

1,3

600

Råcksta Träsk

1991

1,5

601

Råcksta Träsk

1992

1,8

602

Råcksta Träsk

1993

1,7

603

Råcksta Träsk

1994

1,6

604

Råcksta Träsk

1995

1,5

605

Råcksta Träsk

1996

1,7

606

Råcksta Träsk

1997

1,8

607

Råcksta Träsk

1998

1,8

608

Råcksta Träsk

1999

1,6

609

Råcksta Träsk

2000

1,5

610

Råcksta Träsk

2001

1,5

611

Råcksta Träsk

2002

1,7

612

Råcksta Träsk

2003

2,0

613

Råcksta Träsk

2004

2,2

614

Råcksta Träsk

2005

2,0

615

Råcksta Träsk

2006

1,6

616

Råcksta Träsk

2007

1,6

617

Råcksta Träsk

2008

1,4

618

Råcksta Träsk

2009

1,5

619

Råcksta Träsk

2010

1,2

620

Råcksta Träsk

2011

1,4

621

Råcksta Träsk

2012

1,2

622

Råcksta Träsk

2013

1,1

623

Råcksta Träsk

2014

0,9

624

Råcksta Träsk

2015

0,9

625

Råcksta Träsk

2016

1,0

626

Råcksta Träsk

2017

1,0

627

Råcksta Träsk

2018

1,1

628

Råcksta Träsk

2019

1,1

629

Råcksta Träsk

2020

0,9

630

Råcksta Träsk

2021

0,8

631

Råcksta Träsk

2022

0,8

632

Råcksta Träsk

2023

0,9

633

Rödstensfjärden

1981

3,5

634

Rödstensfjärden

1982

4,1

635

Rödstensfjärden

1983

4,2

636

Rödstensfjärden

1984

4,2

637

Rödstensfjärden

1985

4,1

638

Rödstensfjärden

1986

3,9

639

Rödstensfjärden

1987

4,0

640

Rödstensfjärden

1988

3,9

641

Rödstensfjärden

1989

3,8

642

Rödstensfjärden

1990

4,0

643

Rödstensfjärden

1991

3,8

644

Rödstensfjärden

1992

3,7

645

Rödstensfjärden

1993

3,4

646

Rödstensfjärden

1994

3,8

647

Rödstensfjärden

1995

3,8

648

Rödstensfjärden

1996

4,5

649

Rödstensfjärden

1997

5,0

650

Rödstensfjärden

1998

5,5

651

Rödstensfjärden

1999

4,9

652

Rödstensfjärden

2000

3,9

653

Rödstensfjärden

2001

3,5

654

Rödstensfjärden

2002

3,6

655

Rödstensfjärden

2003

4,0

656

Rödstensfjärden

2004

4,6

657

Rödstensfjärden

2005

4,6

658

Rödstensfjärden

2006

4,8

659

Rödstensfjärden

2007

4,3

660

Rödstensfjärden

2008

4,1

661

Rödstensfjärden

2009

3,3

662

Rödstensfjärden

2010

2,9

663

Rödstensfjärden

2011

2,7

664

Rödstensfjärden

2012

3,0

665

Rödstensfjärden

2013

3,2

666

Rödstensfjärden

2014

3,1

667

Rödstensfjärden

2015

3,0

668

Rödstensfjärden

2016

3,1

669

Rödstensfjärden

2017

4,1

670

Rödstensfjärden

2018

4,6

671

Rödstensfjärden

2019

4,6

672

Rödstensfjärden

2020

4,2

673

Rödstensfjärden

2021

3,9

674

Rödstensfjärden

2022

4,3

675

Rödstensfjärden

2023

4,4

676

Sicklasjön

1982

0,8

677

Sicklasjön

1983

0,9

678

Sicklasjön

1984

0,9

679

Sicklasjön

1985

1,3

680

Sicklasjön

1986

1,5

681

Sicklasjön

1987

1,6

682

Sicklasjön

1988

1,5

683

Sicklasjön

1989

1,3

684

Sicklasjön

1990

1,5

685

Sicklasjön

1991

1,6

686

Sicklasjön

1992

1,6

687

Sicklasjön

1993

1,6

688

Sicklasjön

1994

1,5

689

Sicklasjön

1995

1,5

690

Sicklasjön

1996

1,2

691

Sicklasjön

1997

1,2

692

Sicklasjön

1998

1,5

693

Sicklasjön

1999

1,7

694

Sicklasjön

2000

1,6

695

Sicklasjön

2001

1,4

696

Sicklasjön

2002

1,3

697

Sicklasjön

2003

1,5

698

Sicklasjön

2004

1,6

699

Sicklasjön

2005

1,7

700

Sicklasjön

2006

1,6

701

Sicklasjön

2007

1,4

702

Sicklasjön

2008

1,1

703

Sicklasjön

2009

1,0

704

Sicklasjön

2010

1,0

705

Sicklasjön

2011

1,1

706

Sicklasjön

2012

1,2

707

Sicklasjön

2013

1,2

708

Sicklasjön

2014

1,4

709

Sicklasjön

2015

1,3

710

Sicklasjön

2016

1,1

711

Sicklasjön

2017

1,2

712

Sicklasjön

2018

1,1

713

Sicklasjön

2019

1,3

714

Sicklasjön

2020

1,1

715

Sicklasjön

2021

1,4

716

Sicklasjön

2022

1,6

717

Sicklasjön

2023

2,2

718

Spegeldammen

1998

1,7

719

Spegeldammen

1999

1,7

720

Spegeldammen

2000

1,4

721

Spegeldammen

2001

1,3

722

Spegeldammen

2002

1,3

723

Spegeldammen

2003

1,6

724

Spegeldammen

2004

1,6

725

Spegeldammen

2005

1,8

726

Spegeldammen

2006

1,7

727

Spegeldammen

2007

1,9

728

Spegeldammen

2008

1,6

729

Spegeldammen

2009

1,5

730

Spegeldammen

2010

1,5

731

Spegeldammen

2011

1,8

732

Spegeldammen

2012

1,9

733

Spegeldammen

2013

2,6

734

Spegeldammen

2014

2,1

735

Spegeldammen

2015

1,3

736

Spegeldammen

2016

0,6

737

Spegeldammen

2017

0,9

738

Spegeldammen

2018

0,9

739

Spegeldammen

2020

0,6

740

Spegeldammen

2021

0,6

741

Spegeldammen

2022

0,8

742

Spegeldammen

2023

0,9

743

Trekanten

1982

0,8

744

Trekanten

1983

1,0

745

Trekanten

1984

1,1

746

Trekanten

1985

1,0

747

Trekanten

1986

1,0

748

Trekanten

1987

1,7

749

Trekanten

1988

1,6

750

Trekanten

1989

2,0

751

Trekanten

1990

1,8

752

Trekanten

1991

2,5

753

Trekanten

1992

2,7

754

Trekanten

1993

1,9

755

Trekanten

1994

1,5

756

Trekanten

1995

1,6

757

Trekanten

1996

2,2

758

Trekanten

1997

2,4

759

Trekanten

1998

2,8

760

Trekanten

1999

2,3

761

Trekanten

2000

2,4

762

Trekanten

2001

2,3

763

Trekanten

2002

2,4

764

Trekanten

2003

2,3

765

Trekanten

2004

2,4

766

Trekanten

2005

2,5

767

Trekanten

2006

2,4

768

Trekanten

2007

2,6

769

Trekanten

2008

2,4

770

Trekanten

2009

2,0

771

Trekanten

2010

1,9

772

Trekanten

2011

2,2

773

Trekanten

2012

2,6

774

Trekanten

2013

2,5

775

Trekanten

2014

2,7

776

Trekanten

2015

3,0

777

Trekanten

2016

3,0

778

Trekanten

2017

3,4

779

Trekanten

2018

3,9

780

Trekanten

2019

4,1

781

Trekanten

2020

4,6

782

Trekanten

2021

3,9

783

Trekanten

2022

6,0

784

Trekanten

2023

5,9

785

Ulvsundasjön

1982

3,4

786

Ulvsundasjön

1983

2,9

787

Ulvsundasjön

1984

2,9

788

Ulvsundasjön

1985

3,2

789

Ulvsundasjön

1986

3,3

790

Ulvsundasjön

1987

3,1

791

Ulvsundasjön

1988

3,0

792

Ulvsundasjön

1989

2,6

793

Ulvsundasjön

1990

2,5

794

Ulvsundasjön

1991

2,5

795

Ulvsundasjön

1992

2,6

796

Ulvsundasjön

1993

3,0

797

Ulvsundasjön

1994

2,8

798

Ulvsundasjön

1995

3,1

799

Ulvsundasjön

1996

3,5

800

Ulvsundasjön

1997

4,1

801

Ulvsundasjön

1998

3,9

802

Ulvsundasjön

1999

3,7

803

Ulvsundasjön

2000

3,6

804

Ulvsundasjön

2001

3,2

805

Ulvsundasjön

2002

3,1

806

Ulvsundasjön

2003

3,4

807

Ulvsundasjön

2004

4,1

808

Ulvsundasjön

2005

4,3

809

Ulvsundasjön

2006

4,1

810

Ulvsundasjön

2007

3,8

811

Ulvsundasjön

2008

3,8

812

Ulvsundasjön

2009

3,3

813

Ulvsundasjön

2010

2,9

814

Ulvsundasjön

2011

2,6

815

Ulvsundasjön

2012

2,7

816

Ulvsundasjön

2013

3,0

817

Ulvsundasjön

2014

2,8

818

Ulvsundasjön

2015

2,9

819

Ulvsundasjön

2016

2,7

820

Ulvsundasjön

2017

3,3

821

Ulvsundasjön

2018

3,1

822

Ulvsundasjön

2019

3,4

823

Ulvsundasjön

2020

3,7

824

Ulvsundasjön

2021

3,7

825

Ulvsundasjön

2022

3,9

826

Ulvsundasjön

2023

3,6

827

Årstaviken

1982

3,7

828

Årstaviken

1983

3,5

829

Årstaviken

1984

3,5

830

Årstaviken

1985

3,3

831

Årstaviken

1986

3,3

832

Årstaviken

1987

3,0

833

Årstaviken

1988

3,0

834

Årstaviken

1989

2,8

835

Årstaviken

1990

3,1

836

Årstaviken

1991

2,8

837

Årstaviken

1992

3,8

838

Årstaviken

1993

3,9

839

Årstaviken

1994

4,0

840

Årstaviken

1995

2,9

841

Årstaviken

1996

2,9

842

Årstaviken

1997

3,3

843

Årstaviken

1998

3,5

844

Årstaviken

1999

3,5

845

Årstaviken

2000

3,3

846

Årstaviken

2001

3,0

847

Årstaviken

2002

3,0

848

Årstaviken

2003

3,1

849

Årstaviken

2004

3,9

850

Årstaviken

2005

4,3

851

Årstaviken

2006

4,6

852

Årstaviken

2007

4,4

853

Årstaviken

2008

4,5

854

Årstaviken

2009

4,0

855

Årstaviken

2010

3,4

856

Årstaviken

2011

2,9

857

Årstaviken

2012

2,8

858

Årstaviken

2013

3,0

859

Årstaviken

2014

2,9

860

Årstaviken

2015

3,2

861

Årstaviken

2016

3,1

862

Årstaviken

2017

3,6

863

Årstaviken

2018

3,4

864

Årstaviken

2019

3,3

865

Årstaviken

2020

3,8

866

Årstaviken

2021

3,6

867

Årstaviken

2022

4,2

868

Årstaviken

2023

3,5

869

Ältasjön

1982

1,2

870

Ältasjön

1983

1,1

871

Ältasjön

1984

1,2

872

Ältasjön

1985

1,2

873

Ältasjön

1986

2,4

874

Ältasjön

1987

2,8

875

Ältasjön

1988

2,8

876

Ältasjön

1989

3,0

877

Ältasjön

1990

2,8

878

Ältasjön

1991

3,5

879

Ältasjön

1992

2,1

880

Ältasjön

1993

1,8

881

Ältasjön

1994

1,1

882

Ältasjön

1995

1,1

883

Ältasjön

1996

1,0

884

Ältasjön

1997

0,9

885

Ältasjön

1998

0,8

886

Ältasjön

1999

1,0

887

Ältasjön

2000

0,9

888

Ältasjön

2001

1,0

889

Ältasjön

2002

0,8

890

Ältasjön

2003

0,8

891

Ältasjön

2004

1,0

892

Ältasjön

2005

1,0

893

Ältasjön

2006

1,2

894

Ältasjön

2007

1,0

895

Ältasjön

2008

1,5

896

Ältasjön

2009

1,3

897

Ältasjön

2010

1,1

898

Ältasjön

2011

0,7

899

Ältasjön

2012

1,0

900

Ältasjön

2013

1,0

901

Ältasjön

2014

1,0

902

Ältasjön

2015

0,8

903

Ältasjön

2016

1,0

904

Ältasjön

2017

0,9

905

Ältasjön

2018

0,8

906

Ältasjön

2019

0,8

907

Ältasjön

2020

0,9

908

Ältasjön

2021

1,0

909

Ältasjön

2022

1,0

910

Ältasjön

2023

1,2

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Siktdjupet i dessa vatten är lågt. Hälften av Stockholms övriga sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet. Även om siktdjupet har minskat i Stockholms sjöar under en period syns en viss förbättring under de senaste åren. Förbättringen är tydlig i Trekanten men syns även i Magelungen, vilket sannolikt kan kopplas till att dessa båda sjöar har behandlats med aluminium för att binda fosfor i bottensedimenten.