Nivåskillnad Mälaren och Saltsjön

Mälarens vattennivå ligger ca 0,7 meter över Saltsjön, räknat som årsmedelvärde. Medelvattenståndet i Mälaren är 418 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 86 cm i RH2000.

Skillnaden i vattennivå medför att det är möjligt att tappa ut vatten ur Mälaren för att undvika översvämningar, främst i samband med långvariga höstregn. Nivåskillnaden förhindrar också att saltvatten tränger in i Mälaren, vilket kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Indikatorn visar den genomsnittliga skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön under året, uttryckt som årsmedelvärde i cm. Vattennivån i Mälaren beräknas som ett medelvärde för sex mätstationer - från Kungsör i väster till Stockholm i öster (Hammarbyslussen). Vattennivån i Saltsjön mäts vid Hammarbyslussen av Stockholms Hamnar.

Läs mer om SMHI:s och Stockholms Hamnars mätningar via länkar i högerspalten.

Differens vattennivå Mälaren och Saltsjön, årsmedelvärde
Mätområde Datum Värde (cm)
Årsvärden 1970 59
Årsvärden 1971 55
Årsvärden 1972 62
Årsvärden 1973 48
Årsvärden 1974 62
Årsvärden 1975 51
Årsvärden 1976 55
Årsvärden 1977 70
Årsvärden 1978 66
Årsvärden 1979 69
Årsvärden 1980 70
Årsvärden 1981 59
Årsvärden 1982 64
Årsvärden 1983 53
Årsvärden 1984 73
Årsvärden 1985 67
Årsvärden 1986 68
Årsvärden 1987 67
Årsvärden 1988 64
Årsvärden 1989 43
Årsvärden 1990 55
Årsvärden 1991 68
Årsvärden 1992 59
Årsvärden 1993 66
Årsvärden 1994 65
Årsvärden 1995 65
Årsvärden 1996 82
Årsvärden 1997 67
Årsvärden 1998 67
Årsvärden 1999 70
Årsvärden 2000 72
Årsvärden 2001 70
Årsvärden 2002 72
Årsvärden 2003 69
Årsvärden 2004 63
Årsvärden 2005 63
Årsvärden 2006 71
Årsvärden 2007 51
Årsvärden 2008 58
Årsvärden 2009 73
Årsvärden 2010 78
Årsvärden 2011 72
Årsvärden 2012 72
Årsvärden 2013 73
Årsvärden 2014 80
Årsvärden 2015 63
Årsvärden 2016 71
Årsvärden 2017 58
Linjär trend 1970 59
Linjär trend 2017 71
Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön är viktig, eftersom den påverkar möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren vid högvatten för att undvika översvämning. Nivåskillnaden är också intressant pga risk för saltvatteninträngning när havsnivån är extremt hög. Vattennivån i Saltsjön kan förändras snabbt pga variationer i lufttryck och vindar, medan Mälarens vattennivå förändras mer långsamt.

Diagrammet visar att den genomsnittliga nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön har ökat under den senaste 50-årsperioden. Medelvärdet för hela perioden 1970-2016 var 65 cm, denna nivåskillnad hade ökat till 68 cm för perioden 1990-2016. Det högsta värdet för den redovisade tidsperioden uppgår till 82 cm (1996), medan det lägsta var 43 cm (1989).

Den främsta orsaken till att nivåskillnaden ökat är att landhöjningen i Stockholm är större än den globala havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker. Detta förhållande bedöms enligt SMHI råda fram till ca år 2050, varefter havsnivåhöjningen kommer att vara större än landhöjningen. Nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön kommer då gradvis att minska. Resonemanget ovan utgår från en bedömning om en meters global havsnivåhöjning till år 2100.

Indikator TEMA.1.2.14
Senast uppdaterad: 2018-10-19
Kontakt

Fakta

Dokument

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Länkar

Mer information