Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton i sjöar - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.27.2.3.5

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll.

För att bedöma vattenkvaliteten baserat på mätningar av växtplankton görs en samlad bedömning av tre huvudparametrar; biomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI). För att bedöma statusen räknas alla parametrar om till ekologiska kvoter (EK) som sedan sammanställs till en sammantagen status. Här presenteras den sammanvägda statusbedömningen. Mer information om de enskilda parametrarna finns i rapporterna från miljöövervakningen.

Växtplankton i sjöar - sammanvägd statusbedömning

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Drevviken

2013

Måttlig

1

Drevviken

2014

Otillfredsställande

2

Drevviken

2015

Måttlig

3

Drevviken

2016

Otillfredsställande

4

Drevviken

2017

Måttlig

5

Drevviken

2018

Otillfredsställande

6

Drevviken

2019

Otillfredsställande

7

Fiskarfjärden

2018

Måttlig

8

Fiskarfjärden

2019

God

9

Flaten

2016

Hög

10

Flaten

2017

Hög

11

Flaten

2018

Hög

12

Flaten

2019

Hög

13

Judarn

2013

God

14

Judarn

2014

God

15

Judarn

2015

Måttlig

16

Judarn

2016

God

17

Judarn

2017

God

18

Judarn

2018

God

19

Judarn

2019

God

20

Kyrkfjärden

2018

God

21

Kyrkfjärden

2019

Måttlig

22

Kyrksjön

2013

God

23

Kyrksjön

2014

Måttlig

24

Kyrksjön

2015

God

25

Kyrksjön

2016

God

26

Kyrksjön

2017

Hög

27

Kyrksjön

2018

Otillfredsställande

28

Kyrksjön

2019

God

29

Laduviken

2016

Hög

30

Laduviken

2017

God

31

Laduviken

2018

Hög

32

Laduviken

2019

Måttlig

33

Lillsjön

2016

Dålig

34

Lillsjön

2017

Otillfredsställande

35

Lillsjön

2018

Hög

36

Lillsjön

2019

Dålig

37

Långsjön

2013

Måttlig

38

Långsjön

2014

Otillfredsställande

39

Långsjön

2015

Dålig

40

Långsjön

2016

Otillfredsställande

41

Långsjön

2017

Måttlig

42

Långsjön

2018

Måttlig

43

Långsjön

2019

Dålig

44

Magelungen

2013

Otillfredsställande

45

Magelungen

2014

Otillfredsställande

46

Magelungen

2016

Otillfredsställande

47

Magelungen

2017

Otillfredsställande

48

Magelungen

2018

Måttlig

49

Magelungen

2019

Otillfredsställande

50

Råcksta Träsk

2013

Måttlig

51

Råcksta Träsk

2014

Måttlig

52

Råcksta Träsk

2016

Måttlig

53

Råcksta Träsk

2017

Måttlig

54

Råcksta Träsk

2018

Måttlig

55

Råcksta Träsk

2019

Måttlig

56

Sicklasjön

2018

Otillfredsställande

57

Trekanten

2016

Måttlig

58

Trekanten

2017

God

59

Trekanten

2018

God

60

Trekanten

2019

Måttlig

61

Ulvsundasjön

2018

God

62

Ulvsundasjön

2019

God

63

Ältasjön

2016

Otillfredsställande

64

Ältasjön

2017

Otillfredsställande

65

Ältasjön

2018

Otillfredsställande

66

Ältasjön

2019

Dålig